Alfonsas Vainoras – Žmogaus ir aplinkos sąsajos

Pranešimo aprašymas

Mūsų pasaulis – tai susijusių objektų visuma. Kokiomis savybėmis pasižymi šios kompleksinės sistemos, kaip jos sąveikauja tarpusavyje?

Nagrinėsime esmines šių sistemų ir sąsajų tarp jų savybes. Nagrinėsime Žmogaus vietą šioje sistemų aplinkoje. Aptarsime, kaip Žemė, Saulė ir Visata lemia mūsų savijautą ir mūsų fiziologiją.