Pradžia

„Gamta padeda žmogui harmoniją savyje atkurti,
mineralų karalystė – jos dalis.
Taigi, tą harmoniją radę savyje žmonės
įvairiais būdais padeda kitiems rasti kelius į ją.
Vienas tokių veda per mineralų karalystę.“

A.Ilgevičienė. Akmenų knyga
arba žingsnis į platesnį suvokimą. 3 t. 15 psl.