„Gamta padeda žmogui harmoniją savyje atkurti,
mineralų karalystė – jos dalis.
Taigi, tą harmoniją radę savyje žmonės
įvairiais būdais padeda kitiems rasti kelius į ją.
Vienas tokių veda per mineralų karalystę.“

A. Ilgevičienė Akmenų knyga“

Apie mus

  Mineralų terapeutų draugija vienija mineralų terapeutus, astromineralogus ir žmones, siekiančius sąmoningai nešioti mineralus. Ji buvo įsteigta 2017 m. liepos 21 dieną.

  Draugijos tikslas – skatinti sąmoningo ir kokybiško darbo su mineralais ir akmenimis kultūrą, koordinuoti jai priklausančių narių veiklą ir atstovauti jų interesams, taip pat šviesti visuomenę akmenų ir mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais.

Naujienos