Draugijos veikla

Draugijos veiklų siekiai:

 • koordinuoti Draugijos narių praktinę veiklą ir rūpintis Draugijos nario etikos kodekso principų laikymąsi toje veikloje;
 • teikti Draugijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;
 • rūpintis Draugijos narių darbo kokybe ir profesiniu tobulėjimu;
 • suteikti visuomenei galimybę gauti kokybiškas ir profesionalias mineralų terapeuto arba astromineralogo paslaugas;
 • šviesti visuomenę akmenų ir mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais;
 • šviesti visuomenę natūralių akmenų ir mineralų naudojimo bei tikrų ir netikrų mineralų atskyrimo klausimais;
 • organizuoti mokymus, paskaitas, konferencijas ir kitus renginius mineralų poveikio žmogui ir aplinkai temomis;
 • skatinti mineralų terapijos, kaip alternatyviosios medicinos krypties, plėtrą, daryti tyrimus, įgyvendinti projektus;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis mineralų terapijos, astromineralogijos, medicinos ir kitomis organizacijomis, sąjungomis, asociacijomis, esant galimybei, tapti jų nare;
 • rengti informacinius leidinius apie Draugijos ir jos narių veiklą, taip pat leidinius ir periodines publikacijas mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais.

Grupės mineralų terapeutų draugijos nariams

 • Mineralų tyrėjų grupė yra skirta gilesniam mineralų pažinimui, jų poveikio žmogui ir aplinkai tyrinėjimui. Todėl jos tikslas – tiek asociacijos narių kvalifikacijos kėlimas, tiek naujų, mažiau žinomų mineralų terapinio poveikio tyrinėjimas. Pagal poreikį galimas empirinių stebėjimų organizavimas su platesniu mineralą nešiojančiųjų ratu, fiksuojant ir vėliau analizuojant gautus duomenis. Šios grupės veikla vyksta Vilniuje.

  Susisiekti galite el. pašto adresu: kontaktai@mineraluterapeutai.lt

 • Astromineralogijos grupės tikslas – kelti astrologų kvalifikaciją, praktikuojant mineralų skyrimą astrologinėse konsultacijose. Tam tikslui gilinamasi į mineralų poveikio subtilybes ir jų parinkimą pagal astrologinius kriterijus. Ši grupė yra skirta tik baigusiems antropoteosofinės astrologijos studijas, t.y. turintiems gilesnių astrologinių žinių ir įgūdžių. Veikla vyksta Vilniuje.

  Susisiekti galite el. pašto adresu: kontaktai@mineraluterapeutai.lt

Atviros visuomenei grupės

  Žemiau išvardytos grupės yra atviros, t. y. jų veikloje gali dalyvauti ir Draugijos nariai, ir žmonės, kurie Draugijos nariais nėra.

 • Mineralų pažinimo grupė yra skirta žmonėms, siekiantiems giliau susipažinti su mineralų pasauliu nešiojant mineralus, stebint jų poveikį ir aptariant jį su kitais bendraminčiais. Grupės susitikimai vyksta kartą per mėnesį. Grupė veikia šiuose miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje.

  Norintys prisijungti prie grupės ar gauti daugiau informacijos gali susisiekti el. pašto adresu: mineralupazinimas@mineraluterapeutai.lt.

 • Lauko akmenų grupės tikslas – sakralinių statinių priežiūra, atnaujinimas ir statymas. Daugiau apie lauko akmenis ir sakralinius statinius iš jų galite pasiskaityti skyrelyje Apie lauko akmenis. Veikla vykdoma pagal poreikį. Galimos individualios konsultacijos  dėl lauko akmenų statinių.

  Susisiekti galite el. pašto adresu: kontaktai@mineraluterapeutai.lt

Penkių viršūnių kristalas.
Nuotrauka K. Bratkausko