Apie narystę

Pirmasis susirinkimas

   2017 m. lapkričio 25 d. Vilniuje vyko 1-asis visuotinis Draugijos narių susirinkimas, kurio metu į Mineralų terapeutų draugiją įstojo 37 asmenys, turintys mineralų terapijos arba astromineralogijos kursų baigimo pažymėjimą.

Pirmieji Mineralų terapeutų draugijos nariai

Nariai

   Šiuo metu draugija vienija 107 narius.

Kas gali tapti draugijos nariu?

   Draugijos nariu gali tapti 25 metų sulaukęs asmuo, baigęs mineralų terapijos kursą arba studijas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir gavęs baigimo pažymėjimą arba baigęs astromineralogijos kursą.

Stojimo tvarka

   Nauji nariai į Draugiją priimami pateikus prašymą raštu Draugijos vadovui. Vadovas per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl naujo nario priėmimo.

Išstojimo tvarka

   Norintis išstoti iš Draugijos narys tai gali padaryti bet kada, pateikęs prašymą raštu Draugijos vadovui.

   Narys gali būti pašalintas iš Draugijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka, jeigu jis nesilaiko draugijos įstatų, Draugijos nario etikos kodekso principų, jo veikla ir elgesys nesuderinami su asociacijos veikla.

Asociacijos vadovai

   Draugijos garbės vadovė – Audronė Ilgevičienė
   Buvęs garbės vadovas – † Petras Ilgevičius
   Draugijos vykdomoji vadovė – Violeta Skinderienė