Apie narystę

Narystė

2017 m. lapkričio 25 d. Vilniuje vyko 1-asis visuotinis Draugijos narių susirinkimas, kurio metu į Mineralų terapeutų draugiją įstojo 37 asmenys, turintys mineralų terapijos kursų arba studijų baigimo pažymėjimą.

2018 liepos 5d. vykusiame visuotiniame susirinkime prisijungė dar 7 žmonės.
2019 m. vasario 10 d. visuotinio draugijos narių susirinkimo metu į Mineralų terapeutų draugiją buvo priimti 76 nauji nariai.

Šiuo metu draugija vienija 119 narių.

Draugijos nariu gali tapti 25 metų sulaukęs asmuo, baigęs mineralų terapijos kursą arba studijas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir gavęs baigimo pažymėjimą.

Nauji nariai į Draugiją priimami pateikus prašymą raštu Draugijos vadovui. Vadovas per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl naujo nario priėmimo.

Norintis išstoti iš Draugijos narys tai gali padaryti bet kada, pateikęs prašymą raštu Draugijos vadovui.

Narys gali būti pašalintas iš Draugijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka, jeigu jis nesilaiko draugijos įstatų, Draugijos nario etikos kodekso principų, jo veikla ir elgesys nesuderinami su asociacijos veikla.

Draugijos garbės vadovė – Audronė Ilgevičienė,

Buvęs garbės vadovas † Petras Ilgevičius,

Draugijos vykdomoji vadovė – Violeta Skinderienė.