Apie mineralų terapeutų, astrologų ir visų konsultantų, vienaip ar kitaip veikiančių kitų žmonių mąstymą, o juolab juos vedančių, karminę atsakomybę

Audronė Ilgevičienė
Audronė Ilgevičienė

   „Akmenų knygos“ III tome (p. 35–37) aiškinta, kad mineralų terapija – kompleksinė specialybė, todėl jai pašaukimas reikalingas, lygiai kaip jis reikalingas astrologui, nes abiem atvejais tuose darbuose rasite daug sielovados elementų. Tai reiškia, kad iš tiesų visos profesijos ir užsiėmimai, kuriuose yra sielovados elementų, reikalauja didžiulės atsakomybės už tariamus ir rašomus žodžius, nes sunki karminė atsakomybė gresia sielas, kurios kreipiasi, supainiojus ar suklaidinus.

   Todėl antropoteosofijoje apie nuolatinį darbą su savimi ir atsakomybę už savo veiksmus, jų motyvus, žodžius ir mintis primenama. Todėl jos ir nemėgsta visi manipuliatoriai Sąmoningumo, Meilės ir Išsilaisvinimo Idėjomis, tą atsakomybę atmetantys. Neturėtumėte pamiršti, kad daugelis iš jų šitaip elgiasi ir kalba, nes neturi sielos arba ją yra iškeitę į žemiškąją šlovę ar turtą, todėl savų nematomų šeimininkų yra vedami. Štai tokie žmonės ir išniekino šventąją astrologiją bei visus sakralinius mokymus, nes nesugebėdami jų gylio ir Esmės suvokti juos visus suprimityvino iki grubių būrimų ir ištrauktų iš konteksto detalių pavertimo esme. Įvairiose ezoterinėse, tiksliau – egzoterinėse ir dvasinėmis vadinamose mokyklose bei kursuose pramokę parapsichologinių triukų, įgiję paviršutiniškų astrologinių, numerologinių, astromineraloginių ir kitokių žinių, savo tikrųjų galimybių ir silpnybių nepažįstantys, dažniausiai savo pajėgumus pervertinantys žmonės, kartais net turintys psichikos problemų, imasi gydyti, mokyti ir vesti kitus žmones. Apie įvairias dabarties manipuliacijas ir kitus opius klausimus rašoma Astrėjos knygoje „Atsakymai į antropoteosofo klausimus“. Dabar sakome tik tai, kad karminė atsakomybė neaplenkia ir neaplenks nė vieno, ypač tų, kurie supranta, ką daro ir kodėl.

   Tačiau patys žmonės turėtų mąstyti gavę pasiūlymą dėl žaibiško pagijimo, karmos išvalymo, pakylėjimo, prijungimo prie aukščiausiųjų kanalų, greito vibracijų pakėlimo ir panašių dalykų. Nors kiek mąstantis žmogus supranta, kad visa tai – tik paslaugos pardavimo rinkodara, kur pardavėjui mažiausiai rūpi pats žmogus, nepriklausomai nuo to, kaip jis gražiai kalbėtų. Daug gražių žodžių galite dabar išgirsti, tačiau nereikia pamiršti liaudies patarlės, kad tuščias puodas garsiausiai skamba.

   Todėl geras mineralų terapeutas, astrologas, ateities psichologas, kaip ir mokytojas, gydytojas ar bet kuris žmogaus mąstysenai įtaką darantis žmogus, pirmiausia save patį objektyviai vertinti turėtų, savo silpnybes žinoti ir su jomis dirbti. Neadekvačiai aukštai dėl savo puikybės save, savo sugebėjimus įvertinęs, savo dalyko poveikį pervertinęs žmogus negalės giliau padėti pacientui. Nereikia pamiršti, kad tik perėjus II Kosminio Pašventimo vartus Meilė 51 procentu užpildo širdį, o puikybės lieka 49 procentai, vadinasi, žmogus mato puikybę ir sugeba ją kontroliuoti. Iki I Kosminio Pašventimo, kaip kažkada buvo Mokytojų pasakyta, teigti, kad žmogus turi puikybės, tai reiškia sakyti, kad jis kvėpuoja. Vadinasi, jos turi visi, nes mažai yra II Kosminio Pašventimo vartus perėjusiųjų, tačiau individualiai ir labai skirtingai ji reiškiasi. Puikybės veikimas tiesiogiai priklauso nuo objektyvumo sau, realiai vertinant savo jėgas ir trūkumus, sistemingai dirbant su visu vidiniu turiniu, neieškant blogio ir jo priežasčių kituose žmonės, o matant visa tai savyje. Puikybės veikimas priklauso ir nuo šviesiosios bei tamsiosios paties žmogaus pusių koeficiento bei jo paties pasirinkimo – tarnauti vienai pusei ar kitai, įrodant tą pasirinkimą kasdienėse situacijose, taip pat tikrųjų to pasirinkimo motyvų žinojimo. Paties žmogaus vidinė kokybė labai priklauso nuo jo atsakomybės kokybės: atsakingas žmogus su savimi dirba, o neatsakingas – atsakomybę atmeta teigdamas, kad ji varžo jo laisvę. Yra neatsakingų žmonių, kurie kitus dirbti ragina, bet patys įsitikinę, kad yra švarūs, o gal net beveik nušvitę, todėl jiems vidinis darbas nebeaktualus.

  Todėl visų tų profesijų, kurios daro kitiems žmonės įtaką, atstovams Pašaukimas reikalingas. Pašaukimas be meilės žmogui ir savo darbui neįmanomas. Tai reiškia, kad žmonių nemylintis specialistas negali būti laikomas pašauktuoju, nors techniškai gal ir labai gerai arba gerai savo darbą atlieka.

   Daugelis žmonių supranta, kad Pašaukimas būtinas dvasininkui, kad jis reikalingas mokytojui ir gydytojui. Tačiau, mielieji, jis lygiai taip pat būtinas tam, kuris užsiima astrologija, mineralų terapija, fitoterapija, psichoterapija ir kitais panašiais dalykais. Jis būtinas rašytojui, poetui, filosofui ir bet kurios srities pionieriui. Pašaukimu sekantis žmogus dirba savo darbą, nes negali jo nedaryti. Tas darbas suteikia jo gyvenimui didžiulę prasmę. Tai yra ir jo laimė ir savotiškas prakeiksmas, nes dėl jo jis gali atsisakyti daug ko ar net visko. Tas darbas yra jo Tarnystė, kurioje jis randa Tikrumą, išmoksta atskirti tikra nuo netikra savyje, kituose žmonėse ir aplinkoje. Tas darbas padeda jam suvokti Laiko, skirto Žemėje sieloms, neįkainojamą vertę, ir, žinoma, atsakomybę už jį. Todėl jis nebenori tuščių santykių, kalbų apie nieką. Bendraminčiai tampa tokio žmogaus šeima, jeigu savo giminėje jis tokių nesuranda. Jis savo sielą pradeda girdėti ir sąžiningai jos prašymus vykdyti. Štai toks savos srities profesionalas yra neįkainojamas, nes jo žodžiai ir patarimai ne tik žmogaus protą, bet ir jo sielą gali pasiekti ir giliai įstrigti. Savo Pašaukimu sekantis žmogus dirba vienodai gerai ir tada, kai gauna didelį atlygį, ir kai mažą ar negauna jokio. Jis nepiktnaudžiauja pacientais ir laikosi darbo su žmonėmis etikos taisyklių, net jeigu jos jam ir nėra surašytos.

   Tai reiškia, kad savo Pašaukimu sekantis žmogus supranta didžiulę atsakomybę už savo veiklą ir tariamus žodžius, todėl linkęs kalbėti mažiau, o ne daugiau. Jis jokiu būdu nekalba apie tai, į ką nėra įsigilinęs arba apie ką žino tik fragmentiškai. Jeigu ko nors nežino ar nėra dėl to tikras, jis žmogų pas kitus specialistus siunčia, visažiniu neapsimeta, jo prarasti nebijo. Puiki yra konsiliumų praktika, kada įvairūs specialistai sunkius atvejus kartu aptaria. Tam, kuris dirba širdimi, jokie darbo etikos kodeksai nereikalingi, nes Pašauktojo širdis Aukštųjų pasaulių garbės kodeksą žino ir pagal jį stengiasi gyventi.

   Deja, mažai yra Pašauktųjų, daugiau tų, kurie jau minėtose specialybėse patogią ir, jų manymu, saugią bei patikimą savirealizaciją randa. Prastas specialistas nemyli savo darbo ir žmonių, todėl dirba atmestinai. Jiems visiems būtini parašyti ir užtvirtinti kodeksai, apibrėžiantys, ką tinka daryti, o ko daryti negalima, nes jų uždarytos širdys Garbės kodekso nežino ir negali suprasti tų, kurie jo laikosi.

   Tai reiškia, kad visose aptartose srityse, kaip ir bet kuriose kitose profesijose, rasite žymiai daugiau verslininkų, kurių dalis profesionaliau dirba, o dalis tik gero profesionalo įvaizdį susikuria. Dar kita jų dalis žmonėmis naudojasi, kol pajėgia, prieš gerai dirbančiuosius kovoja, juos menkina arba profesionalų idėjas ir net darbo metodus plagijuoja. Verslas dvasinėse sferose besielių yra sugalvotas. Besieliai plagijuoja kitų darbus, mintis, idėjas ir pateikia jas kaip savas, įvelka į viliojantį drabužį, dažnai neatpažįstamai iškreipia jų esmę. Jie – puikūs aktoriai, turintys psichologinių sugebėjimų, mokantys veikti kitus. Jie imasi visko, kas pelninga ir ką gali suvartoti, negalvodami apie pasekmes ateityje. Taip yra, nes jie nusiteikę, kad karmos dėsnis jų neveikia, todėl ir atsakomybės už savo veiklą ir tariamus bei rašomus žodžius nejaučia, kaip ir, žinoma, už kitų sielų supainiojimą. Yra sielų, atėjusių kitus painioti, nes tokia jų paskirtis.

   Mineralų terapijoje, astrologijoje ir įvairiose naujosiose greitai įsisavinamose metodikose su poveikio žmogui elementais sutiksite daugybę specialistais save vadinančių žmonių, paviršutiniškai susipažinusių su tam tikrais mokymais ar metodikomis. Todėl tiek daug dabar apsišaukėlių „astrologų“, kurie lengvai prieinamais internetiniais horoskopais naudojasi, aiškina žmonių gyvenimus ar net karmos peripetijas pagal kelis ar vos vieną astrologinį vadovėlį. Tokie prisigraibo įdomybių apie karmą, žmogiškųjų problemų ar ligų priežastis ir traktuoja jas paraidžiui, nes dar negali aprėpti žmogaus astrologinių duomenų visumos. Mineralų terapijoje jie imasi dirbti su minties struktūromis, tačiau nesugeba net ištarti jų tikslių pavadinimų, nepažįsta mineralų, apie kuriuos kalba, ir pan. Paviršutiniškos žinios pateikiamos su visažinio povyza. Dažnai jie stengiasi pririšti žmogų prie savęs, kad jis vis ateitų. Tokie „specialistai“ panašūs į Medicinos fakulteto pirmakursius, kurie dar pirmosios sesijos neišlaikę įsivaizduoja, kad jau gali operuoti ligonį. Jie be jokio sąžinės graužimo imasi operuoti žmonių sielas, nors dar net fragmentiškai nesugeba įžvelgti tikrosios problemos esmės. Šitaip labiau pakenkiama negu padedama. Dar daugiau: žmogus supainiojamas, užuot padėjus jam susigaudyti pirmiausia savyje, o tada ir vykstančiuose procesuose. Pragaištis nepasirinkusioms sieloms, kada tokie lengvabūdžiai save pervertinantys žmonės tampa „guru“, karminės atsakomybės už savo sielą, jeigu ją dar turi, ir kitų sielas nejausdami. Tokie „guru“ iš rimtų mokymų jiems naudingus fragmentus ištraukę, atmetę tai, kas jiems nepatinka, surogatą sukuria, įtaigos metodikas, hipnozes ir neurolingvistinį programavimą pasitelkę.

   Todėl antropoteosofija duodama, kad atskirtumėte surogatus ir manipuliacijas nuo tikrųjų dalykų. Gyvenimiškos situacijos ir Jūsų pačių pasirinkimai tą atskyrimą patikrina. Todėl jeigu pas manipuliatorių patekote, ne ką kitą kaltinkite, o ieškokite savo vidinės savybės, dėl kurios netikusį „kabliuką“ išganymu palaikėte. Tai reiškia, kad manipuliatorius kaip instrumentą atskyrimui priimkite.

   Niekas, vadinasi, nei tėvai, nei draugai, nei Dvasios Vedliai ar mokytojai nebuvo, nėra ir negali būti atsakingi už suaugusio žmogaus savanoriškus sprendimus, net jeigu jų pasekmės veda tiesiai į juodąją skylę. Niekas negali padėti ar išgelbėti pagalbos nepriimančio žmogaus, nes jam neatrodo, kad jam jos reikia, arba jo puikybė neleidžia jos paprašyti.

   Tai reiškia, kad nors ir ką žmogus rinktųsi, kaip jis elgtųsi, jis pats visados karmiškai atsako už savo sprendimų ir veiksmų pasekmes, nes tais sprendimais sukuria priežastį, kurios pasekmes teks anksčiau ar vėliau pasitikti. Jis ir tik jis atsako už savo ištartus net, atrodo, neapgalvotus žodžius, ypač parašytus. Jis atsako už savo sąmoningas ir net nesąmoningas mintis, nes žodžiai gimsta iš minčių, kaip ir veikiama pagal jų kokybę. Tas žmogus, kurio mintys chaotiškos, elgiasi sau pačiam nesuprantamai, kalba žodžių nesirinkdamas. Todėl nuo savo minčių atskyrimo ir kontrolės kiekvienas turėtų pradėti.

   Priežasčių ir pasekmių, arba karmos, dėsnis – vienas iš kosminių dėsnių ir sakralinė taisyklė, kuri nesikeičia, nesvarbu, ką apie tai manipuliatoriai žmonių sąmone kalbėtų. Todėl joks sąmoningumo siekiantis astrologas, mineralų terapeutas, astromineralogas ar kitas su žmonių vidiniu pasauliu dirbantis specialistas, nematydamas visos žmogaus karmos grandinės, apie atskirus karmą lemiančius veiksnius neaiškins tam tikrų knygų fragmentus pasitelkęs. Jis nesistengs pasirodyti daug žinantis, todėl nekalbės to, į ką dar nėra giliau įsiskaitęs, ko dar nėra patikrinęs praktikoje. Deja, daugelis pradedančių gilintis į astrologiją žmonių mėgsta daug kalbėti apie karmą, nors dar nėra pasiruošę matyti jos paveikslo. Perspėju dėl tokių dalykų ir atsakomybės savo sielai ir žmonėms. Nėra aparatų, žmogaus karmą nustatančių, ir artimiausią tūkstantmetį vargu ar bus. Jokios virgulės, rykštelės, kūno kalbos metodikos ir panašūs dalykai negali karmos potencialo nusakyti, o tik geriausiu atveju jos fragmentus. Šitaip žodis karma tampa įvairiausių manipuliacijų objektu, todėl nevartokite jo bet kur ir bet kaip, nes viską galima visagalei karmai nurašyti, todėl nepasitikėkite tais, kurie nuolatos tą žodį linksniuoja.

   Jūs mokėtės arba dar mokotės čia, tačiau supraskite, kad net jeigu žmogus baigė studijas geroje mokykloje, pas savo srities profesionalą ar net pasišventusį žmogų, tai dar nereiškia, kad jis bus geras specialistas. Daug studentų sėdi auditorijose ir klausosi dėstytojų, dar daugiau skaito knygas, bet specialistu tampama tik nuolatos tobulinantis ir dirbant, o ne svajojant apie darbą, laiko tobulinimuisi nerandant. Taisyklė paprasta: tam, kas žmogui prioritetu atrodo, jis visados laiko susiranda, o kitkam jo pritrūksta. Todėl geram specialistui jo darbas yra prioritetas, nes jis jame savo gyvenimo prasmę mato. Laimė yra studentams pas gerą specialistą mokytis, nes platesnės supratimo galimybės atsiveria. Tačiau kas iš tų galimybių, jeigu žmogus atsakomybės už savo elgesį ir žodžius nejaučia, jeigu jis save pervertina, objektyvumo savo silpnybėms neturi, jeigu jis prieš savo mokslo draugus pučiasi dėl išskirtinumo komplekso. Negali net Pašauktasis kito žmogaus pakeisti, jeigu jis pats to nenorės ir nesiims. Todėl mokslo draugai bendrus darbus dirbdami ugdosi ir santykių karmą valosi. Vėliau iš jų gali susiformuoti grupė bendraminčių, kurie svarbius klausimus kartu lyg konsiliumas aptaria. Štai tokie dalykai turi didžiulę prasmę. Savo Pašaukimą lengviau suprasti tam, kuriam tenka laimė šalia realiai dirbančio Pašauktojo atsidurti ir jam jo darbuose padėti. Deja, ir čia vieni tą Likimo dovaną tinkamai įvertina, o kitiems ji nereikšminga atrodo. Todėl vieniems atsiveria dalyko Pažinimo gyliai, o kitiems – ne. Visais laikais buvo žinoma, kad savo mokytojo negerbiantis ir nevertinantis mokinys sau kelią prie mokytojui atviro išminties šaltinio pats uždaro, su sąlyga, kad mokytojas tą prieigą turi.

   Todėl tikru mineralų terapeutu gali save laikyti nuolatos besitobulinantis, su savimi dirbantis, su kolegomis darniai bendradarbiaujantis, apie septynerių metų praktinio darbo su mineralų terapija stažą turintis specialistas, o ne tas, kuris kursus baigė ar knygas paskaitė.

   Tikru astrologu gali tapti nors septynerius metus intensyviai astrologijos mokęsis, nuolatos besitobulinantis, su savimi dirbantis, praktiškai su žmonėmis nors apie septynerius metus dirbantis specialistas. Po trejų metų studijų jis yra tiktai susipažinęs su astrologija savo reikmėms ir bendram supratimui, bet konsultuoti dar neturi teisės. Praktika rodo, kad savaitiniai ar pusmetiniai, ar net metiniai astrologijos kursai arba neakivaizdinės studijos iš esmės ruošia neadekvačiai savo galimybes vertinančius žmones, iškreipiančius giliąją astrologijos prasmę. Tokius kursus baigę žmonės dirba vartotojišku lygmeniu, paversdami šventąją astrologiją būrimu. Būtent tų iškreipimų atsvarai ir buvote sukviesti į antropoteosofinės astrologijos septynerių metų kursą. Būtent dėl to ir buvo sukurta Antropoteosofinės astrologijos asociacija, sujungianti tuos, kuriems tie iškreipimai širdies skausmą sukelia, kurie nėra abejingi sakralinių mokymų darkymui.

   Kaip sakyta, net ilgų kursų ar geros mokyklos baigimas nepadarys Jūsų geru specialistu, tačiau pirmai pradžiai suteiks sisteminį požiūrį ir kryptingą išsilavinimą, padedantį augti pasirinkta kryptimi, o tai vyksta tiktai praktikuojant ir dirbant. Todėl vieni tuos pačius kursus ar studijas baigę paviršutiniškai dirba, bet gali būti ir tų, kurie intensyviai dirbdami savo Pašaukimą pajunta.

   Todėl dėl piktnaudžiavimo žiniomis įspėju visus, kurie mano paskaitų klausosi, knygas skaito, nes įvairiai tas žinias galima panaudoti. Jos buvo duotos tiems, kuriems jų iš tiesų reikia, todėl jie jas į širdį įsideda ir savo Keliu bei gyvenimu paverčia. Tie, kurie paviršutiniškai klausosi ir skaito, tam tikras detales užkabina, bet esmę linkę praleisti. Jie bet kuriuos mokymus savaip iškreipia ir sako, kad geriau už kitus juos supranta. Dalis iš jų elgiasi kaip visažiniai, kurie vos knygą atsivertę teigia, kad žino ir tai, ir tai, bet taiko žinias praktikoje neprofesionaliai, lyg tie pirmakursiai medikai arba jų netaiko visai. Daug tokių visažinių savęs pervertinimu dėl išskirtinumo jausmo ir viską užgožiančios ambicingos puikybės serga, todėl dar jungomis būdami kapitonais save įsivaizduoja. Todėl nuolatos apie objektyvų, vadinasi, adekvatų savęs vertinimą kalbame, kuris yra pirminis tikra nuo netikra atskyrimo pagrindas. Nusikalstama kitų sieloms, jeigu tokie neadekvatūs žmonės po kitų vidinius pasaulius naršo, nes net energiškai žmogų užteršia, užuot padėję, o ką kalbėti apie programas, kurias jiems gali įteigti.

   Tai reiškia, kad bet kuris dirbantis su kitais žmonėmis specialistas sveiku gali būti laikomas tik tada, kai save objektyviai matyti ir vertinti sugeba. Jeigu jis to pats nepajėgia, plačiau matančio specialisto, kuriuo pasitiki, pagalbos vertėtų paprašyti, nes bet kurie specialistai savų krizių patiria, todėl vieni su kitais konsultuojasi, kad aiškiau problemą pamatytų. Deja, jau minėti visažiniai, ypač „guru“ komplekso turėtojai, mano, kad geriau už visus žino ir supranta, todėl negalvoja, kad jiems pagalbos reikia, arba jiems „per žema“ jos prašyti. Tokie viską mato taip, kaip karalienei Puikybei parankiau, nes būtent ji daugiausia painiavos sukelia, žmogui ant akių uždeda savus akinius, pro kuriuos jis iškreiptą vaizdą mato, jį tikru laiko.

 Kalbėta, kad yra kosminė kolektyvinė sąmonė ir kosminė egoistinė sąmonė. Kosminė egoistinė sąmonė – tai kosminės salelės, lyg koks žemiškasis tvenkinys ar neištekantis niekur ežeras, į kurį įteka įvairių tai sąmonei palankių mokymų upeliukų ir upių, kurie tą ežerą ar tvenkinį maitina savo vandenimis. Tos sąmonės žmonės savo tvenkinio taisykles visiems kitiems primeta, o kosminius principus ir dėsnius neigia arba jų nepaiso. Žemėje tai sąmonei priklausantys žmonės – tai egoistiški individualistai, kitų bendrą veiklą ir darbus, o dažnai ir daug padariusius žmones menkinantys, save aukštinantys.

   Kosminė kolektyvinė sąmonė – tai visas kosmosas su viskuo, kas jame yra, lyg visų žemiškųjų vandenynų visuma. Jos mokymai – tai lyg upės ir upeliukai, įtekantys į jūras, susisiekiančias su vandenynu, arba patį vandenyną. Tai sąmonei priklausančios sielos dėl kitų dirbti pasirengusios, nes kuo labiau bunda, tuo aiškiau Didžiuoju Kolektyviniu Kūnu jaučiasi. Jos ieško bendraminčių kolektyvo, kuriame kartu dėl kitų dirbtų taip, kaip pasirenka. Idėja joms svarbesnė už jų pačių asmeniškumus ir poreikius bei norus. Pabudusios šios sielos kosminius įstatymus savyje veikiant pajunta ir pagal juos gyventi mokosi, šalia esantiems pavyzdžiu tampa. Tos sielos atsakomybės prasmę žino ir laikosi tvarkos, be kurios harmonija neįmanoma, nes chaosas vyrautų.    Iš čia galite suprasti, kad bet kuris Dvasios ieškantysis pagal savo egoizmo parametrus prie vienos ar kitos sąmonės mokymų linksta ir jais seka.

   Antropoteosofija iš kosminės kolektyvinės sąmonės Tyrojo Dvasios Šviesos šaltinio, kuriam atstovauja ir Didieji Dvasios Šviesos Pasaulio Mokytojai su visais įvairių lygmenų savo pagalbininkais, duota, todėl yra tokia, kokią žinote, su visais švaros reikalavimais sekantiesiems, nes pats Šaltinis yra tviskanti švara. Švaros prasmės nesuprantantieji neigia švaros reikalavimus ir teigia, kad antropoteosofija yra per griežta. Esame sakę, kad kuo aukštesnė vibracija, tuo aukštesni švaros reikalavimai tiems, kurie siekia ją atitikti. Kuo žemesnės vibracijos pasauliai, tuo mažiau juose švaros, todėl ir reikalavimai jai nereikalingi. Todėl, kaip sakėme, kiekvienas pats renkasi, kur eiti ir su kuo būti, kaip ir kuo pasitikėti ar tikėti, ir savo sielai už tą pasirinkimą atsako.

   Štai dėl tų visų priežasčių nuolatos kalbu ir kalbėsiu apie didelius reikalavimus tiems, kurie kitus žmones konsultuoja, nes be galo didelė yra atsakomybė už savo neadekvatų vertinimą bei kitų sielų vedimą ir sunkios yra pasekmės už jų supainiojimą ir suklaidinimą. Ne vieną gyvenimą gali tekti tai padariusiesiems su suklaidintomis sielomis susitikti arba patiems kitų suklaidinimą patirti, kad savo klaidas pamatytų ir taisytų. Kartais vien tai ir yra kurio nors gyvenimo užduotis ir prasmė. Sunki yra manipuliatoriaus kitų žmonių sąmone, rimtų mokymų iškraipytojo, plagiatoriaus karma, Juoduoju Mėnuliu Žuvyse arba XII būste pažymėta. Bėda, jeigu žmogus tokią poziciją turėdamas vėl tuo pačiu užsiima, nes tai gali reikšti užstrigimą savo manipuliacijose jų tokiomis nelaikant. Toks žmogus dabar neturėtų kitų vesti ir mokyti, o verčiau mokytis ir jam priimtiną tarnystę susirasti. Karmos atpirkimu laikytinas pasirinkimas dirbti su svetimų manipuliacijų paveiktais žmonėmis, narkomanais, alkoholikais ir visuomenės atstumtaisiais.

   Specialistai, dirbantys su kitų žmonių vidaus pasauliu, dvasinio kelio taisykles ir Garbės kodeksą savo širdyje turėtų atgaivinti ir tuo vadovautis, nes širdis visus gyvuosius įstatymus žino.

   Mineralų terapeutų draugija buvo sukurta tam, kad suvienytų bendraminčius bendriems tyrinėjimams, rūpintųsi jų kvalifikacijos kėlimu ir jos palaikymu, taip pat mineralų terapijos ir jos specialistų kokybe bei dirbtų šviečiamuosius darbus, susijusius su sąmoningumo sklaida, padedančia atskirti pelus nuo grūdų.
   Antropoteosofijos tekstuose nuolatos kalbama apie tikra nuo netikra atskyrimą, kuris be vidinio apsivalymo, pamatant tikra ir netikra savyje, nevyksta. Tačiau net tarp laikančiųjų save antropoteosofais, o juolab prijaučiančiųjų yra daug painiavos, nes žmonės, mokydamiesi nuoširdumo, patiki manipuliatorių Sąmoningumu, Meile ir Laisve gražiais žodžiais arba užkimba už aktyvios ir drastiškos rinkodaros aštrios energijos. Įsiskaitykite į Jums duotus antropoteosofijos tekstus ir apsidairykite aplinkui, emocijas nuraminę. Širdies ramybėje manipuliaciją atpažinsite, tačiau Jūsų aštrus noras kažką greičiau už kitus gauti arba didelis emocingumas akis ir širdį rūku aptrauks, todėl net pačios ryškiausios manipuliacijos nuo tikrumo neatskirsite.
   Supraskite pagaliau, kad kuo daugiau kas nors apie Sąmoningumą ar Meilę kalba, tuo mažiau jų turi, nes apie tai, kas brangu ir šventa, kalbama mažiausiai, kadangi taip tiesiog stengiamasi gyventi ir elgtis. Tik rami širdis atskiria tikrąją Sąmoningumo, Meilės ar Laisvės dvasinę vibraciją, kuri yra rami ir be galo švari, nuo sausų žodžių, kuriais manipuliuoja valdyti kitus ar iš jų pelnytis norinčiojo lūpos. Sąmoningumui, Meilei ir Laisvei nereikia reklamos, nes reklama nepadeda tos energijos pasiekti. Tam reikia tik paties žmogaus vidinio apsivalymo ir didžiulės atsakomybės už visa tai pajautos.

   Todėl pabrėžiu, kad tie iš Jūsų, kurie piktnaudžiaus duotomis žiniomis savanaudiškais tikslais, netenka teisės laikyti savęs mano mokiniais tiek man Žemėje esant, tiek iš jos išėjus. Nemokiau daryti dvasinio verslo, nes pati juo neužsiimu. Mokiau dirbti su savimi, kad taptumėte sąmoningesni, ir padėti susivokti kitiems to siekiantiesiems. Žinau, kaip veikia dvasinės Idėjos, todėl pabrėžiu, kad tie, kurie visiems duodamas taisykles savanaudiškai iškreipia manydami, jog jie yra tokie didūs, kad jų jokios taisyklės neveikia, negali gauti dvasios energijos, o geriausiu atveju tiktai eterinę.

   Tam, kad Idėjos švara būtų prižiūrėta, Mineralų terapeutų draugija ir Antropoteosofinės astrologijos asociacija artimiausiu metu sukurs bendrą grupę iš 3–5 žmonių, ją prižiūrinčią. Nuo kiekvieno nario egoistinių arba altruistinių paskatų viso kolektyvo bendri darbai ir jo egregoro dvasinės kokybės, kuri per antropoteosofines pažiūras veikia, išlaikymas priklauso. Visų narių darbo kokybė svarbi, tačiau toji kokybė tiesiogiai siejasi su paties žmogaus vidinės energijos kokybe, nes tie, kurie iš Idėjos jėgos norėtų mitybą gauti, savo kokybę turi palaikyti, kad reikalingą vibraciją patys savyje susikurtų ir išlaikytų.

   Specialistų kokybei prižiūrėti kokybiniai narių kvalifikacijos egzaminai yra ir bus organizuojami, kaip jau kalbėta. Dvasios siekiančiųjų kolektyvai, kuriuose dvasinės vibracijos švara kiekvienas narys rūpinasi, gali tapti švaros salelėmis, kurios šalies, kurioje jie yra, žemyno ir kitų žmonių sąmoningumui svarbios. Todėl prižiūrėkite, mielieji, savo salelę ir ja rūpinkitės. Tai pirmiausia reiškia rūpinimąsi savo vidine kokybe.

   Kažkada buvo sakyta, kad ateis laikas, kada krentantis į bedugnę žmogus tikros pagalbos rankos nematys ir nepriims, o iš bedugnės sklindančiais aidais patikės. Būtent visa tai dabar vyksta ir vyks dar mažiausiai 11 metų. Kas bus vėliau, priklausys nuo to, ko žmonija per tą laiką išmoko.

   Supraskite: tada, kai savo žemiškąjį kūną sunešiosite ir į Jūsų supratimo vertą pasaulį kilsite, nieko daugiau iš Žemės neišsinešite, išskyrus savo pasiektą suvokimą. Tai reiškia, kad svarbiausias yra suvokimas, kuris be širdies atsivėrimo, vadinasi, be meilės ir nuoširdumo nepasiekiamas. Todėl darbas kitų žmonių platesniam susivokimui taip, kaip pasirenkate, pačią didžiausią vertę turi, nes yra neįkainojamas.

2018 12 06
Vilnius
Audronė Ilgevičienė