Mineralų terapeutų draugija

  „Mineralų terapeutų draugija buvo sukurta tam, kad suvienytų bendraminčius bendriems tyrinėjimams, rūpintųsi jų kvalifikacijos kėlimu ir jos palaikymu, taip pat mineralų terapijos ir jos specialistų kokybe bei dirbtų šviečiamuosius darbus, susijusius su sąmoningumo sklaida, padedančia atskirti pelus nuo grūdų.“ (A. Ilgevičienė)

  Mineralų terapeutų draugija (toliau – Draugija) vienija mineralų terapeutus, astromineralogus ir žmones, siekiančius sąmoningai nešioti mineralus. Ji buvo įsteigta 2017 m. liepos 21 d.

  Draugijos tikslas – skatinti sąmoningo ir kokybiško darbo su akmenimis ir mineralais kultūrą, koordinuoti jai priklausančių narių veiklą ir atstovauti jų interesams, taip pat šviesti visuomenę akmenų ir mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais.

  Pagrindinė Draugijos funkcija – nustatyti ir puoselėti kokybiškos ir profesionalios mineralų terapijos praktikos standartus ir vertybes.

Kalnų krištolas su vaivorykšte. Nuotrauka K. Bratkausko