Apie lauko akmenis

   Kiekviena Žemės vieta turi savo ypatingus mineralus ir uolienas, kurios gali pagelbėti vietos žmogui. Mūsų šalis – Lietuva – ypatinga gintaru ir puikiais lauko akmenimis, tūkstančius metų čia gulinčiais ir bylojančiais apie gyvą tautos atmintį. Mūsų protėviai gerbė Motiną Žemę, ją gaubiančias stichijas, gyveno dangaus ritmu, vertino tai, ką davė gamta. Jūra išmesdavo gintaro, kuris buvo naudojamas apeigose, laikomas svarbiu asmeniniu radiniu ir apsauginiu akmeniu, taip pat naudotas gydyti. Ypatingi lauko akmenys buvo pritaikomi sakraliems ar kitaip svarbiems statiniams, o paprastesni rasdavo pritaikymą buitiniame žmogaus gyvenime.

Lauko akmuo. M. Volovnikienės nuotr.

   Šiandien Lietuvoje sutiksime daugybę didelių pavienių akmenų, kurie daugelyje Lietuvos vietų vadinami mokais. Visi jie apipinti padavimais ir legendomis, kai kurie laikomi šventais. Daug mažesnių akmenų turi vardus ir tvirtai guli upėse, ant piliakalnių ar kalvų. Aptiksime ir tokių, kurie mūsų akiai niekuo neypatingi.

Lauko akmenų skirstymas

   Nuo seno lauko akmenys turėjo savo paskirtį ir skirstymą. Paprastai lauko akmenys yra skirstomi pagal dydį, formą, ypatingus ženklus ir spalvą:

 • Darbiniai akmenys neturi ypatingų rašmenų, spalvų ar formų arba yra nuskelti. Naudojami namų statybose sienoms, tvoroms, grindiniams.
 • Jėgos akmenimis buvo laikomi tamsūs akmenys su viena aštria puse, dažnai dar su kokiu nors simboliu ar kryžiumi. Juos naudodavo pamatams arba bent po vieną įdėdavo į sieną.
 • Ritualiniai akmenys yra įdomių formų, piešinių, gali būti su kryžiais ar kitais simboliais, žvaigždynais. Ritualiniais galima vadinti ir akmenis su duobutėmis. Jiems pastatyti paprastai kruopščiai parenkama vieta, kad galėtų atsiverti jų energija.
 • Trupantys akmenys nebuvo ir neturi būti naudojami.
 • Aptakūs įvairiaspalviai, dažniausiai šviesūs akmenėliai – tai harmonijos nešėjai. Dideli šios krypties akmenys skleidžia ramybę, mažesnius galima naudoti apdėliojimo akmenimis praktikoms.
 • Pentagramos formos akmenys anksčiau buvo naudojami ritualuose, tokie suteikia tvirtumo ir apsaugos nuo aplinkos įtakų.
 • Trikampiai akmenys tinka namų apsaugai, mažesni akmenėliai – apdėliojimo akmenimis praktikose, energijai nukreipti.
 • Akmenys su įduba senovėje buvo naudojami kaip ritualiniai, dabar juos galima pasistatyti prie namo. Jų energija rami ir stabili.

   Lauko akmenų pagrindinė darbo kryptis – apsauga nuo išorinės įtakos. Atliekant praktikas su lauko akmenimis, reikėtų sąmoningai suvokti, kad visos išorinės žmogaus problemos nurodo į vidines.

Uolienos

   Žemės plutą sudaro įvairios kilmės uolienos. Tai įvairios sudėties ir struktūros mineralinis mišinys. Uolienos susidarymas – geologinis procesas, sąlygotas išorinių ir vidinių sąlygų, kurių metu ir susidaro ta savita ir pastovi mineralinė sudėtis bei struktūra, būdinga tik tai uolienai. Jeigu uolieną sudaro vienas mineralas, ji vadinama monomineraline, jeigu daugiau – polimineraline. Uolienos, kaip ir mineralai, skirstomos į magmines, nuosėdines ir metamorfines.

   Žemynų paviršiuje daugiausia nuosėdinių uolienų. Lietuvoje randama klinčių, dolomito, kreidos, klintinio ir kreidos tufo, mergelio, anhidrito, gipso, smiltainio, titnago, granito, kuris yra dažniausia Žemės plutos polimineralinė uoliena, slūgsanti didžiuliais masyvais. Daugybė riedulių, pajūrio ir lauko akmenėlių yra granitiniai. Granitas stabilizuoja vidinę būseną, ramina įtampą.

Lauko akmenys, gintaras. M. Volovnikienės nuotr.

   Titnagas – nuo senų laikų žmogaus naudojama uoliena. Ji būna pilkos, juodos, kartais rudos spalvos, turi chemogeninį kriauklėtą lūžį, aptinkama karbonatinėse ir nuotrupinėse uolienose. Senovėje titnagas buvo gerbiamas kaip apsauginis akmuo, tikima, kad jo energija išvaro negatyvias jėgas. Šiandien naudojamas apdėjimų mineralais praktikose.

Gintaras. M. Volovnikienės nuotr.

Statiniai iš lauko akmenų

   Įvairiose Žemės vietose yra išlikusių lauko akmenų statinių bei jų fragmentų. Tyrinėtojai nesutaria dėl jų pastatymo laiko ir paskirties. Vieni priskiria juos astronominėms dangaus kūnų stebykloms, kiti mano, kad jie galėjo būti skirti kosminei energijai surinkti. Daugiausia tokių statinių Anglijoje, iš kurių geriausiai išsilaikęs Stounhendžas. Taip pat jų yra Airijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Pietų Ispanijoje.
   Lauko akmenų statiniai buvo statomi ir dabartinės Lietuvos, Latvijos ir Kaliningrado srities teritorijose. Fragmentai išlikę Lopaičiuose Lietuvoje ir Puokainiuose Latvijoje. Senovėje tokius statinius statė žyniai, tad tikroji statinių paskirtis jiems ir tebuvo žinoma. Žmonėms buvo aišku, kad tai – sakralūs statiniai.

Tipinės statinių rūšys

 • Meditacinis ratas. Šiame rate galima melstis, medituoti, apsivalyti nuo nepageidaujamų aplinkos įtakų ar po įtemptos dienos. Paprastam trijų metrų skersmens meditaciniam ratui reikalingi 8 arba 12 nuo 100 iki 200 kg svorio lauko akmenų.
 • Dideli akmenų ratai. Tai ratai nuo 13–57 m ir daugiau skersmens. Jie skirti bendrajai erdvei nuo neigiamų įtakų apvalyti ir Visatos energijai pritraukti į konkrečias Žemės vietas. Tad toks statinys jau nėra skirtas asmeniniam naudojimui.
 • Kitos formos.
  • Pentagrama, heksagrama, trikampis. Jeigu forma skirta meditacijai, pagrindinis statinio smaigalys nukreipiamas į rytus, jeigu apvalymui – į šiaurę. Statinių skersmuo turėtų būti toks, kad viduje tilptų atsigulti žmogus ir dar liktų šiek tiek vietos, t. y. apie 3 m. Tam naudojami 100 kilogramų ir daugiau sveriantys charakteringi akmenys.
  • Spiralė. Šis statinys skirtas Visatos energijoms pritraukti. Jos centro akmuo turėtų būti orientuotas į konkretų žvaigždyną ar žvaigždę pavasario lygiadienio arba vasaros saulėgrįžos metu. Spiralė statoma iš 50 akmenų. Galima naudoti ypatingoms meditacijoms.
  • Labirintas. Šio statinio reikšmė panaši į spiralės. Tai sielos kelionė namo, pereinant įvairias sferas, kuriose reikia susitikti su baimėmis, ydomis, pažįstant jas ir perkeičiant į švarią sąmonę.
  • Pagal tam tikro žvaigždyno konfigūraciją sustatyti lauko akmenys – aplinkos energijai harmonizuoti.
  • Piramidė. Piramidės forma – kartu ir Šventojo kalno forma. Kiekvienas kalnas turi savo Dvasią ir simbolizuoja neįveikiamą galią ir begalybę. Tokios piramidės statymas – ištisas ritualas. Todėl tie, kurie nori pasistatyti piramidę, turi būti atpažinę ir įvaldę savo vidinę jėgą. To nepadarius, piramidės iškviesta jėga gali sukelti nenusakomų pasekmių ją pastačiusiojo gyvenime.

   Praktikos su lauko akmenimis gali būti naudojamos:

 • vidinei harmonijai atgauti ar palaikyti,
 • protui nuraminti,
 • esant emociniam nestabilumui,
 • priklausomybėms ir įvairioms priešiškoms įtakoms nuimti,
 • norint keisti savo mąstymą, pamatant jame visų savo problemų šaknis.

   Jeigu nutarsite statyti lauko akmenų statinį, turėtumėte nuspręsti, ar jis bus skirtas jums pačiam, jūsų giminei, ar visai šaliai. Darbas su akmenimis padeda žmogui įvaldyti savo vidinę energiją, skatina kūrybingumą, žadina intuiciją ir genetinę atmintį. Žmogus tampa ramesnis, santūresnis, ryžtingesnis, labiau savimi pasitiki. Kiekvienas statinys atspindi jį statančio žmogaus sąmonės lygmenį.

   Parengta pagal leidinius:
A. Ilgevičienė „Akmenų knyga, arba Žvilgsnis į platesnį suvokimą“ I tomas (2023)
A. Ilgevičienė ir P. Ilgevičius „Lauko akmenys“ (2007)