Kokius mineralus nešioti pagal 2021 metų astrologines aktualijas

Straipsnių ciklas, I dalis

Straipsnio autorės: astromineralogės
Violeta Skinderienė, Rasa Terbetienė

balionai
www.unsplash.com

Šis straipsnių ciklas skirtas supažindinti skaitytoją, kuriuos mineralus tiktų nešioti 2021 metais. Tai nėra išsami metų astrologinių įvykių analizė, tačiau labiau supažindinimas su tendencijomis, kad būtų aiškiau, kodėl rekomenduojami vieni ar kiti mineralai. Primename, kad dėl individualaus mineralų parinkimo arba esant sudėtingoms situacijoms reikėtų kreiptis į šios srities specialistą.

Kuo ypatingi 2021 metai?

Kiekvieni metai turi savo pagrindines temas, kurias lemia tam tikri astrologiniai įvykiai.

2021-aisiais vienas tokių – išreikštas Vandenio ženklas, kuriuo visus metus keliaus Jupiteris ir Saturnas. Šios planetos Vandenyje susijungė 2021 metų išvakarėse (pikas 2020 m. gruodžio 21 d.) ir tokioje pozicijoje išliks iki kovo mėnesio. Jupiterio ir Saturno jungtis vyksta kas 20 metų įvairiuose Zodiako ženkluose, būtent Vandenyje paskutinį kartą ji buvo 1405 m. Tuo metu vykstantys procesai, atsirandančios galimybės ir atliekami darbai labai svarbūs ateičiai ir yra nukreipti į žmonijos evoliuciją. Taigi, šių planetų jungtis Vandenyje vyksta labai retai ir turi didelę reikšmę tiek kolektyviniams procesams, tiek kiekvieno žmogaus gyvenimui. Tai laikas, kai susitinka Karmos nulemtos galimybės ir Dharmos galimos dovanos. Kas ryžtasi prisiimti atsakomybę, turi galimybę greičiau augti, atpažinti ir panaudoti savo atsineštus sugebėjimus. Galbūt kam nors tai gali būti pasiūlymas imtis veiklos, kuri ateityje pasitarnautų žmonių gerovei ir savo paties sielos evoliucijai. Kai kam gali susiklostyti aplinkybės įgyvendinti tai, apie ką seniai svajojo, bet vis nesiryždavo arba nedrįsdavo net pagalvoti, kad sugebės… Kai kas gali suprasti, kad nebepajėgia gyventi taip, kaip gyveno iki šiol, ir pradėti kurti savo gyvenimą tokį, kokio pats norėtų.

kuncitas
Kuncitas. Nuotrauka K. Bratkausko

Šiuo atveju mineralus reikėtų rinktis pagal atsiveriančių sugebėjimų specifiką ir situacijų intensyvumą. Tačiau kelis galima būtų įvardyti kaip tinkamus daugeliui žmonių.

Vienas tokių – daug kam žinomas ametistas. Šis akmuo įkvepia drąsiems, tačiau adekvatiems pokyčiams, išlaikant blaivų protą ir teisingą realybės pojūtį. Ramina mentalinę įtampą, padeda apsispręsti kilus abejonėms, lengvina paleidimą to, kas trukdo pokyčiams.

Rodonitas gali padėti atskleisti užslėptus sugebėjimus, atsinaujinti nebijant jokių praradimų, kurie galimi tam, kad į gyvenimą būtų įsileistos naujovės.

Tiems, kurie nusprendžia savo gyvenimą kurti iš naujo arba padeda tai daryti kitiems, naudinga nešioti kuncitą, kuris vertingas kelyje link savo Paskirties suvokimo.

morganitas
Morganitas. Nuotrauka K. Bratkausko

Kaip ir visi berilų grupės mineralai, morganitas padeda išgirsti savo sielą, suteikia įkvėpimo Gėriui, tikrumui, sąžiningumui, taip pat padeda nesusireikšminti.

Ką reiškia išreikštas Vandenis?

Viena pagrindinių šio ženklo temų – kolektyviškumas. Vadinasi, 2021 metais ypač naudinga kolektyvinė veikla. Liaudies išmintis sako: „Vienas lauke – ne karys.“ Bendradarbiavimas kolektyve, panaudojant savo sugebėjimus, padeda kiekvienam asmeniškai greičiau evoliucionuoti.

Tai palankus laikas pokyčiams ir inovacijoms, galimybės naujai plėtrai ir augimui profesinėje veikloje ir įvairaus pobūdžio kolektyvuose. Pasinaudosite jomis ar ne, tai – Jūsų Pasirinkimas. Tikėtina, kad palaikymo sulauks ir ateitį turės darbai, skirti žmonių gerovei. Gali išryškėti polinkis į originalumą, išradingumą, nepriklausomybės siekį. Itin aktuali taps laisvės tema. Tačiau Vandenio valdovas Saturnas primins apie atsakomybės, kantrybės, nuoseklumo, sistemingumo ir kuklumo svarbą.

Priimti naujas Vandenio energijas, išlyginti ir harmonizuoti jų apytaką gali padėti distenas (kianitas), mažinantis krūvį nervų sistemai. Vykstant intensyviems pokyčiams, patartina nešioti sugilitą, kuris padeda įveikti krizes, ramina su tuo susijusias baimes, nerimą dėl nežinomybės. Šis mineralas taip pat padeda keisti požiūrį ir neprisirišti prie praeities. Žmonėms, pasiaukojančiai dirbantiems dėl kitų, galima nešioti safyrą (jo nerekomenduojame pradedantiesiems dėl galimo šalutinio poveikio). Šis mineralas suteiks vedimą, stiprybės, skatins ištikimybę pasirinktiems idealams.

Su laisvės ir atsakomybės derme susijęs kitas svarbus astrologinis įvykis, formuosiantis 2021 m. aktualijas, – Vandenio valdovų Saturno, dabar, kaip minėta, esančio Vandenyje, ir Urano, esančio Jautyje, kvadratūra. Šio aspekto raiškai būdingi kraštutinumai, aštrus naujovių ir laisvės poreikis. Tendencija mestis į kraštutinumus pasirenkant tarp sena ir nauja, materialių poreikių ir dvasinių vertybių, įpročių ir naujų idėjų, įprasto gyvenimo būdo ir naujovių. Taigi, reikėtų mokytis tas prieštaras suderinti.

Šiame procese labai vertingas čaroitas, kuris padeda suderinti prieštaringus dalykus, kartu suteikia ryžto ir spontaniškumo, mažina įtampą ir perdėtą rūpestį, taip pat skatina svarbių sprendimų priėmimą, ramina miegą.

Celestinas (aqua aura) suteikia stabilumo, tačiau skatina prie nieko neprisirišti. Tiems, kurie jaučiasi nereikalingi, vieniši, skatina pozityvų požiūrį. Daugeliui gerai žinomi dūminis ir rožinis kvarcai, turintys greitą poveikį, tiktų greitam streso sumažinimui.

Šis laikas reikalaus peržiūrėti savo vertybes, požiūrį ir įsitikinimus. Galimos aštrios, galbūt net ekstremalios situacijos, keliančios įtampą, reikalaujančios kitaip mąstyti, ieškoti naujų problemų sprendimo būdų. Įtampa gali tapti varomąja jėga veikti ir keistis. Ją mažins jau minėtas sugilitas.

Sugilitas. Nuotrauka K. Bratkausko

Gali kilti daug idėjų, tačiau tendencija neapgalvoti, kaip jas įgyvendinti, ir apsunkintas jų realizavimas.

Gali aštriai iškilti supratimo, kas yra laisvė, klausimas ir atsirasti su tuo susijusios painiavos bei manipuliacijų. Kai kam laisvė gali asocijuotis su taisyklių, apribojimų ir atsakomybės nebuvimu – tai iškreipta laisvės samprata. Kai kam šis metas – tai laisvinimasis nuo savo ydų ir prisirišimų. Skambūs laisvės šūkiai gali slėpti anaiptol kitokias užmačias ir interesus, ypač jeigu deklaruojama laisvė be atsakomybės arba minimali atsakomybė.

Gali padidėti nesaugumo pojūtis, nerimas, baimė dėl ateities nežinomybės. Šiuo atveju tiktų minėtieji celestinas, sugilitas arba čaroitas. Pagal antropoteosofinę pasaulėžiūrą, saugumas, stabilumas ir pagrindo po kojomis jutimas priklauso nuo sąmonės lygmens. Žmogui, save suprantančiam kaip Aš kūnas, stabilumo ir saugumo pojūtį suteikia materiali gerovė (materialūs turtai, užtikrintos pajamos ir kt.) ir dėl to patiriamas komfortas. Viso to netekus, netenkama saugumo pojūčio. Aš jaučiantysis sampratos žmogui stabilumą ir saugumą užtikrina maloni aplinka ir geri santykiai, suteikiantys teigiamų emocijų, todėl stabilumas ir saugumas priklauso nuo aplinkos, santykių kokybės ir emocinių išgyvenimų. Aš mąstantysis etape esančiajam stabilumas ir saugumo pojūtis susijęs su jo įsitikinimais, nuostatomis ir mąstymo modeliais. Toks žmogus praranda saugumą, kai išryškėja jo poelgių ir turimų nuostatų neatitikimas. Aš siela lygmens žmogui saugumo pojūtis susijęs su amžinosiomis vertybėmis, todėl šiuo periodu jis tik stiprėja.

Programiniai Mėnulio mazgai (Rahu ir Ketu), 2020 m. gegužę įėję į Dvynių – Šaulio ženklus, liks juose visus šiuos metus, taigi, ir toliau aktualios šios Zodiako ženklų ašies temos. Ką tai reiškia? Bus svarbu susikalbėti, aiškiai perduoti informaciją, užsiimti intelektine veikla, taip pat spręsti eismo klausimus. Kai kam gali kilti sunkumų bendraujant, gali būti sudėtinga teisingai suprasti kitą žmogų ar bet kokią informaciją. Gali padaugėti bendravimo ir intelektinės veiklos, kurie sukeltų perkrovą ir įtampą. Kai kas gali naujai atrasti ir įvertinti bendravimą. Laikas reikalauja mokytis priimti informaciją, jos neiškreipti, nesiblaškyti, suprasti kitą ir jį priimti, įsiklausyti ir mokytis pasakyti taip, kad kitas suprastų. Tai šių metų gairės, kurios taps ypač aktualios antrąjį pusmetį.

PIRMASIS METŲ KETVIRTIS (SAUSIS – KOVAS)

Apžvelkime detaliau pirmojo 2021 metų ketvirčio astrologinius įvykius ir kokius mineralus šiuo laikotarpiu būtų naudingiausia nešioti.

Minėtą Saturno ir Urano kvadratūrą užaštrina su Uranu susijungęs Juodasis Mėnulis (Lilit). Intensyviausias poveikis – iki 2021 metų kovo pradžios. Tai vertybių gryninimosi laikas, per kurį gali išryškėti prisirišimai, įsisenėję mąstymo modeliai, trukdantys evoliucionuoti. Tai gali dar labiau padidinti įtampą viduje ir aplinkoje, „širšių lizdą galvoje“, supainioti vertybes, sustiprinti prisirišimus (sunku skirtis su tuo, kas turima). Šiuo periodu galima tendencija problemas matyti kituose, bet ne savyje. Galimi netikėtumai, susiję su finansiniais klausimais. Gali sutrikti vidinis ritmas, kai metamasi į kraštutinumus. Vieniems tai – perdėto darbo krūvio periodas, kitiems – darbo jėgų paralyžiavimo laikas ir polinkis užsisėdėti, užsibūti komforto zonoje. Kita vertus, tai galimybė stabtelėti ir skirti laiką gilesniems apmąstymams apie savo vertybes ir prioritetus, pasirenkant, kuriomis vertybėmis – dvasinėmis ar materialinėmis – bus vadovaujamasi.

Gali pasireikšti nepaaiškinama nuotaikų kaita, sutrikti miegas. Šiuo laikotarpiu reikėtų vengti neapgalvotų sprendimų, rasti būdų atsipalaiduoti ir saugoti savo nervų sistemą.

chrizoprazas
Chrizoprazas. Nuotrauka K. Bratkausko

Įveikiant sunkumus galėtų padėti antistresinį poveikį turintys mineralai: žaliasis avantiūrinas, rožinis kvarcas, ametistas, chrizoprazas, dūminis kvarcas. Galima nešioti bet kurio iš šių mineralų pakabutį, karolius ar apyrankę arba laikyti pasirinktą mineralą savo aplinkoje (ją valys ir harmonizuos).

Grįžti į savo ritmą padeda chrizokola. Šis mineralas ramina mintis, stabilizuoja nuotaikas, mažina pyktį ir nervinę įtampą, stiprina nervų sistemą. Tai akmuo, padedantis pastebėti savo šablonines reakcijas ir pamatyti save iš šalies. Rekomenduojama nešioti pakabutį arba karolius.

Siekiant greitai stabilizuoti vidines būsenas tiktų vario rutuliukai (metalas). Juos reikėtų palaikyti delnuose, ilgesniam nešiojimui galima rinktis vario papuošalus.

Tiems, kurie yra pasiryžę pamatyti savo kaukių mimikas ir giliau pažvelgti į motyvus, gali pagelbėti opalai. Jeigu iki šiol neteko nešioti opalų, rekomenduotume pradėti nuo rausvųjų arba žalsvųjų Andų opalų, padedančių atskirti tikra nuo netikra savyje ir situacijose.

Sausį ir vasarį Neptūno, esančio Žuvyse, kvadratūra su Rahu ir Ketu ašimi Dvyniuose – Šaulyje gali sukelti iracionalių baimių, nerimą, psichikos problemų, taip pat iliuzinį, neadekvatų savęs ir kitų matymą, nerealius lūkesčius santykiuose, kolektyvuose ir su tuo susijusius nusivylimus. Gali atsirasti arba padidėti poreikis vartoti sąmonės būseną keičiančias haliucinogenines medžiagas, alkoholį. Vieniems gali paūmėti savigaila ir aukos kompleksas, kitiems – tai galimybė naujai atrasti ir patirti pasiaukojimo prasmę. Gali kilti abejonių, susijusių su tikėjimu Dievu ir Gėriu. Kita vertus, šio aspekto sukelti neigiami veiksniai nurodo priežastis, kurios trukdo atsiverti vidinei šviesai.

Suakmenėjęs medis ypač tiktų tiems, kuriems sunku tvarkytis su materija. Šis akmuo sustiprina žemės elementą (stichiją) žmoguje. Jis naudingas ir emocingiems, jautriems, sunkiai besivaldantiems žmonėms, suteikia saugumo pojūtį ir įžemina.

Dar vienas mineralas, įžeminantis ir stabilizuojantis emocijas, – šerlas. Jis ramina iracionalias baimes, nuima įtampą ir pašalina stresą, padeda atkurti dvasios ir materijos pusiausvyrą, skatina logiką ir racionalumą, discipliną, ištvermę ir kantrybę, taip pat padeda adekvačiau suvokti aplinką ir išlaikyti vidinę ašį. Suakmenėjusio medžio arba šerlo apyrankę tinka nešioti ant rankos arba kojos, akmenukus galima dėti po padais nakčiai.

Žaliasis kalcitas naudingas tada, kai per daug mąstoma apie praeitį arba ateitį. Šis mineralas skatina būti čia ir dabar, taip pat padeda išlaikyti dvasinio augimo nuoseklumą ir pasitikėti savimi.

Dūminis kvarcas. Nuotrauka K. Bratkausko

Nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d. Merkurijus keliaus Vandenio ženklu retrogradine kryptimi. Tokia pozicija skatina originalumą, išradingumą, kyla daugiau idėjų, tačiau gali būti sunkiau reikšti mintis, ką nors suprasti. Galimos problemos asmeniniuose ir dalykiniuose santykiuose, daugiau nesusikalbėjimo. Taigi, perduodant informaciją reikėtų perklausti, ar kitas žmogus teisingai Jus suprato, ir nenustebti, jeigu jis būtų supratęs kitaip. Sunkiau atsiverti santykiui, būdingas pojūtis, kad tavęs nesupranta, todėl gali norėtis pasislėpti, tačiau šiuo atveju vienatvė tik pagilintų problemą.

Gali prireikti daugiau pastangų siekiant susikoncentruoti, susikaupti, išlaikyti atidumą ir nuoseklumą, nuraminti mentalinę įtampą, įveikti neigiamas mintis, todėl naudinga daugiau dėmesio skirti koncentracijos pratimams. Tendencija išryškėti tiesioginiam arba užslėptam egoizmui, kuris pasireiškia nesiskaitymu ir nepagarba kitiems, laikant juos mažiau suprantančiais. Galimas puikavimasis žiniomis, subjektyvus situacijos matymas, demagogija įrodinėjant savo tiesą, kandumas, kategoriškumas.

Mintis raminti padėtų ametistas (žr. ankstesnį aprašymą).

Vertėtų atkreipti dėmesį į fluoritą, kuris įveda tvarką mintyse, tada atsiranda daugiau aiškumo situacijose ir gyvenime. Šis mineralas ramina protą, o rimstant protui, rimsta ir emocijos, taip pat padeda reikšti jausmus ir mintis, priimti savarankiškus sprendimus, greičiau įsisavinti informaciją ir mokytis.

Patiriant vidinę prieštarą, pasireiškiančią bendraujant, ypač naudingas amazonitas. Šis akmuo padeda nesiblaškant spręsti tarpusavio santykių problemas ir konfliktus. Naudingas apėmus liūdesiui, mokantis priimti kitus žmones tokius, kokie jie yra.

Opalas. Nuotrauka K. Bratkausko

Šaulyje esanti Selena (nuo 2020 m. gruodžio 15 d. iki 2021 m. liepos 13 d.) nurodo, kas gali padėti įveikti šio laikotarpio iššūkius. Ypač vertinga daugiau laiko skirti mokymuisi, studijoms, filosofinės ir dvasinės literatūros skaitymui, įvairių filosofijų ir religijų pažinimui. Visa tai padeda plėsti akiratį ir keisti požiūrį. Svarbu nepamiršti švaros (fizinės, emocinės, mentalinės) reikalavimų, daugiau laiko skirti maldai ir dvasinėms praktikoms.

Budinti savyje Gėrį skatina berilų grupės mineralai. Vienas jų – morganitas (žr. ankstesnį aprašymą).

„Jokie baisiausi įvykiai, jokie kataklizmai,
jokios skaudžiausios netektys negali būti Blogiu laikomi,
jeigu giliau į save ir sielą paskatina pažvelgti.“

Astrėja. Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis. T. 3. Vilnius: Tiamata, 2016, p. 770.

Literatūra

  1. M. Gienger. Die Steinheilkunde. Neue Erde GmbH, 1995.
  2. M. Gienger. Gydomųjų akmenų vaistinė, Vilnius: Astėja, 2007.
  3. A. Ilgevičienė. Raktas į akmenų karalystę I. Kuo gali padėti akmuo? Vilnius: Tiamata, 2009.
  4. A. Ilgevičienė. Raktas į akmenų karalystę II. Populiariausi mineralai. Vilnius: Tiamata, 2009.
  5. A. Ilgevičienė. Antropoteosofinės astrologijos paskaitos.
  6. R. Pottenger, Neil. R. Michelsen. The American Ephemeris for the 21 th Century, 2000–2050 at Midnight, Starcrafts LLC, 2010.