Mineralų pažinimo grupės mokslo metus baigė ekspedicija „Titnagų beieškant“

Š. m. birželio 16 d. Mineralų pažinimo grupių dalyviai iš penkių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Vilkaviškio – susitiko Dzūkijoje kad drauge ne tik užbaigtų mokslo metus, geriau susipažintų vieni su kitais, bet ir leistųsi į titnagų paieškos ekspediciją, kurios vienas iš tikslų buvo paskatinti žmones domėtis ir pažinti Lietuvos geologinį paveldą, lauko akmenų poveikį.

50 žmonių kompanija tą dieną „užėmė“ ne tik Dzūkijos kelius, bet ir žvyrkelius, patvorius, nes būtent kietame žvyre ir yra įsitaisę tiek juodieji, tiek baltieji titnagai šiame Lietuvos regione.

Ištyrinėję kelias titnagų radavietes visi vykome prie Ūlos upės jų plauti. Tai kita svarbi mūsų ekspedicijos dalis, nes tik nuplovus titnagus vandeniu pasimatė tikrasis jų grožis, atsiskleidė netikėti simboliai ir ženklai.

Nors šiais mokslo metais Mineralų pažinimo grupių veikla jau baigėsi, kviečiame jungtis į nuo rudens naujai renkamas grupes Vilniuje ir Vilkaviškyje.

Už įamžintas akimirkas dėkojame Kristinai Norbutienei.