Mineralų terapeutų draugijos nariai dalyvavo Tarptautiniame mineralų terapijos kongrese Kongress Steinheilkunde 2018, Vokietija

Straipsnį parengė Rasa Terbetienė ir Violeta Skinderienė

   Grupė mineralų terapeutų draugijos narių dalyvavo tarptautiniame mineralų terapijos kongrese Kongress Steinheilkunde 2018, kuris vyko 2018 metų rugsėjo 15–16 dienomis Gersfelde (Gersfeld) Vokietijoje. Paprastai tokio masto kongresai būdavo rengiami kas ketverius metus. Kongresą, jau spėjusį tapti tradicija, kuriame pranešimus skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė įvairių krypčių saviugdos ir sveikatinimo specialistai ir lektoriai iš Vokietijos, Lietuvos ir Australijos, organizavo Tarptautinė akmenų gydomųjų savybių tyrimo organizacija (Steinheilkunde e.V.). Renginyje plačiau kalbėta daugeliu aktualių temų, todėl kongreso dalyviai turėjo galimybę ne tik pagilinti žinias profesinėje ar tiesiog mėgstamoje veiklos srityje, bet ir plačiau susipažinti su naujomis mineralų, augalų terapijos ir kitomis saviugdos bei sveikatinimo krypčių veiklomis, tyrimais, atradimais ir metodikomis.

   Steinheilkunde organizacijos atstovė Franka Bauer pristatė savo įžvalgas iš geologinių aspektų, turinčių įtaką tam tikrų mineralų ir augalų savybių atsiradimui, tyrinėjimų. Antroposofas Stefanas von Lowensprungas iš Vokietijos kalbėjo apie antroposofinės pasaulėžiūros svarbą ir naudą platesnio pažinimo siekiančiam žmogui bei antroposofinės medicinos galimybes padėti sprendžiant sveikatos problemas. Mineralų terapeutų draugijos vadovė, rašytoja, astromineralogė Audronė Ilgevičienė skaitė pranešimą „Teosofija, astrologija, geomantija ir mineralų vaidmuo“, kuriame pabrėžė dvasinio aspekto ir motyvo svarbą ezoterinės krypties veiklose, kurioms priklauso ir darbas su mineralais. Svečias iš Australijos homeopatas Peteris Tuminello pristatė savo ilgametę patirtį, sukauptą tyrinėjant mineralų singonijų ir žmogaus mąstymo struktūrų sąsajas su mąstymo ir elgesio modeliais, kurie gali sukelti ligas, bei galimybes kurti naujus vaistus ir gydymo metodus, taikant žinias apie mineralų singonijas. Kituose pranešimuose buvo kalbama apie žmogaus subtiliąsias sistemas ir kokie yra instrumentiniai biolauko tyrimo būdai, jų pritaikymo galimybės, kaip mineralai sąveikauja su žmogaus sistemomis.
   Kiekvienas kongrese skaitytas pranešimas atskleidė savitą, unikalų lektoriaus požiūrį, jo atradimus ir išgyvenimus. Kiekvienas pranešimas savaip praturtino kongreso dalyvius, o gal net įkvėpė naujam požiūriui, žingsniui ar žygiui!

   Kongreso organizatorius – Tarptautinė akmenų gydomųjų savybių tyrimo organizacija ir jos pradininkas bei idėjinis vadas M. Gingeris.

   Tarptautinė akmenų gydomųjų savybių tyrimo organizacija Steinheilkunde e.V. buvo įkurta 1995 metais. Šios organizacijos atsiradimo iniciatorius, pradininkas ir idėjinis vadas buvo M. Gingeris (1964–2014). Jo atlikti mineralų poveikio žmogui tyrimai ir sukurta visa šių žinių sistema, kuri šiandien žinoma kaip analitinė mineralų terapija, sudaro Tarptautinės akmenų gydomųjų savybių tyrimo organizacijos (Steinheilkunde e.V.) veiklos pamatą.

   Jos tikslas – toliau sistemingai tyrinėti ir pagrįsti mineralų poveikį žmogui, plėtoti mineralų terapiją ir jos metodus, o svarbiausia – siekti, kad mineralų terapija būtų pripažinta visuomenėje kaip efektyvi ir pagrįsta natūraliosios terapijos sritis. Ji yra atvira bendradarbiavimui su įvairių sričių specialistais, gydytojais, mokslo ir natūraliosios medicinos atstovais bei kitais įvairių sričių specialistais.

   Per 20 veiklos metų išsirutuliojo visas savarankiškų veiklų tinklas: mineralų terapijos mokykla Cairn Elen, praktikuojančių mineralų terapeutų ir natūropatų sąjunga Steinheilkunde Netzwerk, humanišku mineralų išgavimu ir sąžininga prekyba visame pasaulyje besirūpinanti FTMG e. V. (Fair Trade Minerals&Gems).

   Trumpam grįžkime prie Tarptautinės akmenų gydomųjų savybių tyrimo organizacijos ištakų, kurios yra ne kartą girdėto M. Gingerio darbai. Kaip rašoma knygoje „Steinheilkunde. Ein Leitfaden“ (2016, Neue Erde), Michaelis nuo pat vaikystės buvo susižavėjęs mineralais. Būdamas aštuonerių jis pradėjo juos sistemingai rinkti, o būdamas dvylikos pradėjo lankyti pirmuosius geologijos kursus. Asmeniškai patyręs gydomąjį mineralo poveikį, pradėjo domėtis mineralų gydomuoju poveikiu. 1988 m. jis įsteigė pirmąją mineralų terapijos tyrinėjimo grupę, o po dvejų metų – ir prekybos mineralais įmonę Karfunkel, kuri rūpinosi prekyba natūraliais ir kokybiškais mineralais.

   „M. Gingeris nuolatos rašė, skaitė paskaitas, vedė kursus, seminarus, organizavo įvairias ekspedicijas, rūpinosi Hondūro ir kitose kasyklose dirbančių žmonių sveikata ir reikalais. Jam rūpėjo visi žmonės, Žemė, jos vandenys, valstybių vadovų politika.“ (A. Ilgevičienė. Akmenų knyga, arba žingsnis į platesnį suvokimą. 3 T. 2017. 25 p.)

   Pasaulyje yra daug metodikų. Įvairiose pasaulio kultūrose sukuriamos tokios metodikos, kokios labiausiai tinka tos vietos žmonių mentalitetui. Šiandien visame pasaulyje susiduriame su daugybe pavyzdžių, kai publikuojamos įvairios „išjaustų“ mineralų charakteristikos, visiškai prieštaraujančios vienos kitoms, arba vienam akmeniui priskiriama visa puokštė įmanomų savybių, akmenys mistifikuojami ir paverčiami norų pildytojais. Kurie teiginiai teisingi? Kaip atsirinkti informacijos apie akmenis gausoje?

    „Žinojimas – priešnuodis manipuliacijomis.“ (A. Ilgevičienė)
   Kaip matome, pats laikmetis reikalauja daugiau žinoti apie akmenį, suprasti jo poveikį, pagrįsti, kodėl pateikiamas vienoks ar kitoks akmens poveikio apibūdinimas. M. Gingeris pirmasis pasaulyje moksliškai pagrindė mineralų poveikį. Jis nėra vienintelis mineralų poveikio žmogui tyrinėtojas. Pasaulis žino H. von Bingen (XII a.), J. Ane Dow, A. Gonikman, P. Globą ir kitus žymius mineralų poveikio tyrinėtojus, tačiau analitinis (derinant su mineraloginėmis akmens savybėmis) ir empirinis metodai yra tai, ko niekas iki tol nebuvo daręs. Ištrauka apie Michaelį Gingerį iš A. Ilgevičienės pranešimo (iš vokiečių kalbos vertė Sonata Nevulienė):

    „Jo palikimas yra labai svarbus mineralų terapeutams visame pasaulyje. Jis buvo pionierius, kuris pirmasis pasaulyje moksliškai pagrindė akmenų poveikį. Šalia to jis buvo kristalinių sistemų temos pradininkas. Šios man atvėrė savo platumas, tačiau šioje srityje dar lieka daug darbo kitiems. Michaelio meilė akmenims palietė Vokietijos žmonių širdis, tačiau jo meilė akmenims buvo tampriai, neatskiriamai susijusi su meile kitiems žmonėms, savo tėvynei ir Žemei, o taip pat visoms jos būtybėms. Tad galima sakyti, kad nepaisant to, jog jis gyveno Vokietijoje, jis nebuvo tik vokietis, nes tokie didūs žmonės yra žvaigždės, kurios ateina į žemę tam, kad žmonėms atneštų savąją kibirkštį. Taigi, jis buvo pasaulio žmogus, nes jį domino visas pasaulis su visomis jo būtybėmis. Jis buvo kaip kažkada senais laikais žyniai – mokslininkas, mokytojas, dvasininkas, alchemikas, gydytojas, psichologas ir t.t. Tačiau visų pirma – nuoširdus žmogus. Jis buvo Idėjos nešėjas.“  

Opalas. Nuotrauka K. Bratkausko

Kelionės dalyvių atsiliepimai apie kelionę

   Kelionė į  kongresą Gersfelde buvo įdomi ir naudinga, nes leido iš arti pamatyti bei patirti bendrąjį mineralų terapijos Vokietijoje foną, suvokti tyrinėjimų kryptis ir pobūdį, palyginti su tuo, kas šioje srityje vyksta pas mus, Lietuvoje. Kongrese Audronės Ilgevičienės skaitytas pranešimas, kuris iš dalies buvo skirtas apžvelgti ir įvertinti Michaelio Gingerio gyvenimo darbą bei jo svarbą, ne tik aiškiai apibrėžė šio didaus žmogaus indėlį į mineralų terapiją, vietą pasauliniame mineralogijos kontekste, bet ir pateikė naujų įžvalgų, atvėrė naujas perspektyvas, nubrėžė gaires mineralų terapijos ateičiai. Džiugu, kad pranešime išsakytas raginimas susivienijus dirbti dėl Idėjos nuolatos tobulinant savo vidinę kokybę ir derinant materiją su dvasia pasiekė daugelio dalyvių širdis, o nuskambėjusios mintys davė vokiečiams stiprų impulsą. 
   Sonata Nevulienė

   Mumyse neturi likti asmeniškumų, konkuravimo, išskirtinumo ir savanaudiškumo apraiškų. Visa tai tirpsta bendruose darbuose dėl kitų, dėl bendros Idėjos. Idėja sujungia, suvienija, į ją turime orientuotis.
   Keliu sau klausimą: kuo aš asmeniškai galiu prisidėti, kad Idėja gyvuotų? Ką konkrečiai galiu nuveikti kitų labui? Kodėl aš to dar nedarau? Pamąstykime apie tai kiekvienas ir imkimės darbų… 
   Rita Norkūnaitė

   Šis kongresas  man buvo galimybė pamatyti, kaip ir kokiomis kryptimis šiandien dirba M. Gingerio bendraminčiai ir pasekėjai.
   Nustebino tai, kaip užtikrintai mineralai taikomi homeopatijoje, o  ir kitos pamatytos mineralų taikymo kryptys toli gražu neapsiriboja apdėjimais ar masažais. Buvo nuostabu pabūti gausiam būry žmonių, kurie kiekvienas pasirinkęs savo kryptį gilinasi į mineralų karalystę…
   Sandra Makutėnienė

   Iš tiesų dalyvavimas kongrese labai praturtino naujomis žiniomis, todėl ir įžvalgomis. Manyčiau, kad tam tokie renginiai yra reikalingi siekiant pasidalyti naujovėmis, atradimais, įkvėpti klausytojus tolesniam darbui, kūrybai ar tyrinėjimams.
   Lektoriai buvo tarsi vienos Saulės spinduliai, kurie visi skirtingi, tačiau kiekvienas yra įkvėptas savo srities atstovas, gerbiantis ir mylintis savo darbą, turintis potencialą tolesniam vystymuisi, naujiems tyrimams ir atradimams.
   Nina Kolesnikovienė

Kalnų krištolo katedra. Nuotrauka K. Bratkausko