Kokius mineralus nešioti pagal šių metų astrologines aktualijas

Straipsnių ciklas, 3 dalis

Straipsnio autorės: astromineralogės Violeta Skinderienė, Rasa Terbetienė

Melsvasis chalcedonas
Melsvasis chalcedonas. Nuotrauka K. Bratkausko

TREČIASIS METŲ KETVIRTIS (liepa, rugpjūtis, rugsėjis)

Įsibėgėjant trečiajam metų ketvirčiui pokyčiai vyksta ir toliau. Pirmoje metų pusėje vyravusios vertybių temos nuo liepos mėnesio šiek tiek ėmė rimti, vietą užleisdamos santykių ir komunikacijos sferoms. Pirmosiose straipsnio dalyse minėti akmenys išlieka aktualūs ir šį periodą, ypač amazonitas, fluoritas, ametistas, melsvasis opalas, sugilitas ir būtinai kuncitas (daugiau apie juos skaitykite čia). Nešiotinų akmenų sąrašą papildysime ir dar keliais pasiūlymais.

Selenos ir Lilit perėjimas į kitus Zodiako ženklus

Juodasis mėnulis, arba Lilit, Dvyniuose
Vienas svarbiausių šio metų ketvirčio astrologinių įvykių – liepos 18 d. įvykęs Juodojo mėnulio (Lilit) perėjimas Dvynių ženklą, kuriame jis išbus iki 2022 m. balandžio 14 d. Pagal Antropoteosofinę astrologiją Lilit žymi tamsiausią žmogaus gyvenimo pusę, sunkiausią karmą, skaudžiausias ir mažiausiai suprantamas temas bei su jomis susijusias pamokas. Todėl Dvynių ženklo, kuriame Lilit susitiks su jau kuris laikas Dvyniais keliaujančiu Kylančiu Mėnulio mazgu (Rachu), temose galima painiava tiek atskirų žmonių, tiek visuomenės gyvenime.

Šiuo laikotarpiu gali išaugti perdėtas poreikis bendrauti, kuris gali virsti liguistu įkyrumu, „suvalgančiu“ visą laisvalaikio laiką ir energiją. Rizika pasiduoti paviršutiniškumui ir išsibarstymui, neatsirenkant su kuo ir kaip bendrauti. Kita vertus, Lilit Dvyniuose gali išryškinti turimas, bet užslėptas baimes bendrauti ir norą pabėgti nuo skausmingų santykių. Ypač tikėtina įtampa ir nesusikalbėjimas artimiausioje aplinkoje: santykiuose su kaimynais, broliais, giminėmis. Problemų santykiuose gali kilti ir dėl neadekvataus savęs ir aplinkinių matymo, netakto, savęs pervertinimo ir padidintų reikalavimų kitiems. Bandymas pabėgti nuo skausmingų santykių problemas gali tik pagilinti. Todėl šis laikas reikalauja išlikti budriems, kitu kampu pažiūrėti į žmones, su kuriais bendraujate, pamatyti santykių paviršutiniškumą. Mokys bendrauti, suprasti, išklausyti iki galo, išgirsti ir pasakyti.

Galima painiava dirbant su informacija: kažkas gal pajus poreikį ją be saiko kaupti, kažkam kils didesnė pagunda ją iškraipyti, kažkam gali būti sunku ją tinkamai suprasti ir perduoti, dėl to gali kilti nesusipratimų lygioje vietoje. Reikėtų išlikti budriems pastebėjus perdėtą plepumą, kilus pagundai meluoti, šmeižti ir regzti intrigas. Todėl viena pagrindinių šio laikotarpio pamokų – išmokti atsirinkti svarbią informaciją, nekalbėti tuščiai, neapkalbinėti ir nešmeižti, vengti tuščio laiko praleidimo, nesibarstyti. Naudingos koncentracijos praktikos. Gali išryškėti perdėtas racionalumas, trukdantis plačiau pamatyti situaciją. Gali išryškėti abejonės, blaškymasis, kai sunku pabaigti pradėtus darbus.

Ketvirčiui įpusėjus, Lilit formuos trigono aspektą į Vandenio ženklu keliaujantį Saturną. Tai gali paskatinti dar gilesnę laisvės temų supratimo painiavą, kai dar sunkiau pamatyti iškreiptą laisvės ir atsakomybės supratimą. Gali būti idėjų, apie kurias daug kalbama, bet neįgyvendinama, gausa, įžūlumas bendraujant. Taip pat bendraujant gali vyrauti ciniška nuotaika, svetimumo jausmas.

Kalnų krištolo drūza. Nuotrauka K. Bratkausko

Minčių švarą ir vidinį neutralumą bendravime padės išlaikyti kalnų krištolas. Jis suteiks mintims aiškumo, vidinės koncentracijos, skatins pozityvų mąstymą, ramins ir stabilizuos nervų sistemą. Šiam tikslui ypač tiktų dvigalis kristalas, padedantis sulyginti širdies ir proto santykį. Kalnų krištolo viena pagrindinių funkcijų – sužadinti ir paskatinti žmoguje geriausias jo savybes, priminti jo šviesiąją prigimtį. Kalnų krištolą galima nešioti ypač tais gyvenimo periodais, kada užklumpa neviltis. Jis veikia kaip savotiška antena, pritraukianti Šviesą.

Melsvasis chalcedonas padės bendraujant klausytis pašnekovo ir jį išgirsti, todėl ypač bus naudingas esant nesusikalbėjimui, tarpusavio nesupratimui ir konfliktiniams santykiams. Jis yra oratorių ir komunikacijos akmuo, todėl padės kalbėti tinkamai, aiškiai išreikšti mintį, pasakyti ją taip, kad pašnekovas suprastų. Šį mineralą galima nešioti esant intensyviai protinei veiklai. Jis padidina koncentraciją ir gerina atmintį, taigi gali padėti mokantis.

Diumortjeritas. Nuotrauka V. Skinderienės

Save ir supančią aplinką adekvačiau pamatyti gali padėti diumortjeritas. Jis suteikia bendravimui lengvumo, padeda pasižiūrėti į situaciją paprasčiau, neužsiciklinant, taip pat padės pamatyti įdiegtas mąstymo programas ir su jomis dirbti. Diumortjeritas ypač tiks nerimaujantiems, linkusiems į išgyvenimus žmonėms, nes padeda atsipalaiduoti ir nesureikšminti situacijų. Diumortjeritas pradeda veikti lėčiau, todėl jį reikėtų nešioti ilgesnį laiką.

Dirbantiems su savo negatyviomis savybėmis ypač tiks juodojo turmalino (šerlo) ir akvamarino derinys. Šerlas stabilizuoja, suteikia aiškumo ir koncentracijos, skatina savitvardą ir kantrybę bei padeda išlaikyti vidinę harmoniją. Akvamarinas, kaip ir visi berilų grupės mineralai, dirba su tais, kurie ieško vidinės Šviesos ir sielos kelio. Jis padeda suprasti ir girdėti save. Šerlo ir akvamarino derinys padės išlaikyti dvasios materijos pusiausvyrą. Tvirtai stovint ant žemės kasdieniame bėgime ir šurmulyje padės nepamesti aukštesnių tikslų ir siekių.

Selenos perėjimas į Ožiaragį

Selena, pati būdama Gėrio vertybių šaltinis, nurodo, kas galėtų padėti nepasimesti anksčiau minėtose situacijose ar vidinėje sujauktyje, įveikti bet kuriuos iššūkius. Ji parodo išeities būdus iš bet kokių klišių, painių situacijų ir visko, kas aptemdo geriausias žmogaus savybes ir sugebėjimus.

Visą pirmąjį metų pusmetį Selena keliavo Šaulio ženklu, todėl jos pagalba buvo juntama per požiūrio keitimą ir akiračio plėtimąsi. Įvairių nelengvų situacijų įveikai, atsirinkti vertybes padėjo filosofinės ir dvasinės literatūros skaitymas, asmeninė malda, pasirinktos praktikos.

Nuo 2021 m. liepos 16 d. Selena perėjo į Ožiaragio ženklą ir bus jame iki 2022 vasario 14 d. Tai pagalba atsirinkti ir suprasti, kas iš tiesų yra vertinga, o kas tik tuo dedasi. Asmeniniame gyvenime – tai pagalba siekti užsibrėžtų tikslų ir profesionalumo savo srityje. Jei siekdami tikslo jaučiate tuštumą ir apatiją – tai rimtas požymis, kad reikėtų permąstyti tokio siekio motyvus. Galbūt jis pernelyg pragmatiškas arba išskirtinai materialus? Tokį Baltojo Mėnulio veikimą, nurodantį, jog pasukta ne tuo keliu, gali patirti žmonės, neigiantys arba vengiantys atsakomybės, pareigos ir disciplinos, turintys polinkį „nuplaukti“ laike arba propaguojantys laisvę be atsakomybės, arba „tiesiog buvimą gyvenimo tėkmėje, nieko nedarant“, Baltojo Mėnulio pagalba pasireikš, kaip minėta, tuštumos pojūčiu.

Kuo labiau žmogus vysto savo sugebėjimus, sistemingai ir kantriai dirba, mokosi savitvardos, punktualumo, nešvaisto laiko, bet mokosi jį „valdyti“, laikosi pažadų ir vykdo įsipareigojimus – tuo labiau jam gali būti svarbus Baltasis Mėnulis, padėdamas atskirti esmę ir tikruosius prioritetus nuo stabdančio blaškymosi, abejonių, sujaukties ir visų peripetijų, kuriomis bus bandoma atitraukti nuo tikrojo pasiryžimo ir siekių. Kuo labiau tikslai susiję su pagalba kitiems, kuo gilesnė prasmė juose matoma, tuo daugiau ateina jėgų, aiškumo ir tuos tikslus palaikančių pagalbininkų. Sulig prisiimamos atsakomybės mastu ir gebėjimu kokybiškai tai atlikti formuosis naujos galimybės, lyg atsitiktinai atsirasiančios kelyje.

Tai ypatingų galimybių laikas tikriesiems lyderiams, kuriems iš tiesų rūpi žmonės ir jų gerovė.

Talentams ir įgimtoms lyderio savybėms skleistis padėtų chrizoberilas, arba „auksinis“ berilas, suteiksiantis adekvataus pasitikėjimo savimi ir strateginio mąstymo.

Chrizoberilo vėrinys
Chrizoberilo vėrinys. Nuotrauka K. Bratkausko

Reikėtų paminėti ir atsakomybės už laisvę prisiėmimą: tai chaotiškos laisvės sampratos pabaigos pradžia, kai palankus laikas atskirti grūdus nuo pelų, dėliotis prioritetus ir pradėti kurti sistemą, kuri iš tiesų padėtų kurti ateitį ir vesti į laisvę, kurioje atsakomybė ir pagarba pamatinėms žmonijos vertybėms ir tradicijoms užimtų deramą vietą. Tai mokymosi kurti naują sistemą (bet kurioje srityje) laikas ne neigiant praeities patirtį, vadinant tai atgyvena, bet, įvertinant gerąją patirtį, ja pasiremti ir kurti ateitį, vedančią į tikrąją laisvę.

Ortoklazas
Ortoklazas. Nuotrauka M. Terbetaitės

Geltonuoju, arba auksiniu, labradoru vadinamas mineralas ortoklazas padeda kryptingai, kantriai ir nuosekliai siekti užsibrėžto tikslo. Jis padeda nesiblaškyti ir išlaukti, kai reikia palaukti, veikti tinkamu laiku tinkamoje vietoje. Padeda neprarasti aiškaus žinojimo, ką daryti ir ko siekti, susidėliojant prioritetus ir neapsikraunant nereikalingais arba net primetamais įsipareigojimais.

Suteikia ryžto pasinaudoti galimybėmis. Šis mineralas padeda neprarasti sveikos nuovokos, realiai įvertinti save ir susidariusią padėtį. Skatina permąstyti ir pasverti savo žodžius prieš juos sakant, didina jautrumą ir dėmesingumą kitam.

Kita vertus, tai dar vienas mineralas „antidepresantas“, suteikiantis pasitikėjimo ir vilties, skatinantis optimizmą, norą gyventi ir siekį atsitiesti.

Neapgalvoti žodžiai, išsprūdęs įžeidimas, kritika ar lūkesčiai paprastai yra dažna santykių problema. Tačiau šiuo periodu turėsime sutirštintą šį dalyką, kas gali tapti puikia galimybe tą savyje pastebėti ir keistis. Ir būtent šis sprendimas keistis yra raktas, atrakinantis duris Baltojo Mėnulio pagalbai, ateinančiai tiek, kiek prisiimama atsakomybės už savo tariamus žodžius. Kaip ją prisiimti? Ogi stengtis pirma pagalvoti, o tik po to sakyti. Suklydus, paskubėti atsiprašyti. Labiau stebėti savo tariamus žodžius, o ne sekti kito klaidas. Todėl savistaba yra geriausias vaistas nuo bet kokio nesusikalbėjimo ir nesusipratimų.

Šioms problemoms spręsti galėtų būti naudingas dar vienas mineralas – angelitas, skatinantis dėmesingumą ir pastabumą detalėms, kas labai padeda ugdytis įprotį save stebėti. Jis skatina empatiją ir gebėjimą išgirsti kitą.

„Nuolat nerimstantiems ir vis skubantiems šis mineralas padeda sulėtinti gyvenimo tempą, nurimti, stabtelėti, aiškiau pamatyti situacijas ir priimti sprendimus.“ (Daugiau apie šį mineralą skaitykite čia)

Žaliasis avantiūrinas – populiarus ir žinomas mineralas, kuris šiuo metu, ypač rugpjūtį, kai Venera keliaus per Mergelės ženklą, padės atrasti savyje širdies šilumos ir nukreipti ją tiek į kitus, tiek į save, priimti save visokį: klystantį, netobulą ir visai galbūt ne tokį, kokiu įsivaizduota esant. Taip pat mokytis priimti ir kitus tokius, kokie jie yra.

Apatitas. Nuotrauka V. Skinderienės

Pagalbai įveikti apatiją, esant santykių nelankstumui ir polinkiui sureikšminti detales ir užsiciklinti ties jomis, taip pametant esmę, puikiai tiktų mėlynos spalvos apatitas. Labai gerai tiktų gerti šio mineralo vandenį. Stiprina kaulus ir sąnarius.


„Jūsų dabartinis gyvenimas, sugebėjimas susivokti ir Kelio galimybės nuo Jūsų minčių kokybės, atsakomybės už žodžius ir jų švaros, taip pat darbų sąmoningumo, garbingumo, tikrumo ir motyvų krypties priklauso.
Kas kitas, jeigu ne Jūs pats galite suprasti tai, ko iki šiol nesupratote, todėl klydote ir blogai elgėtės? Kas kitas dirbs su Jūsų susikurtu vidiniu turiniu? <…> Norint išmokti, reikalingas laikas ir darbas.“

Astrėja. Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis. T. 2. Vilnius: Tiamata, 2016, p. 78.

Literatūra:

  1. Gienger M. Die Steinheilkunde, Neue Erde GmbH, 1995.
  2. Gienger M. Gydomųjų akmenų vaistinė, Vilnius: Astėja, 2007.
  3. Ilgevičienė A. Raktas į akmenų karalystę. Kuo gali padėti akmuo? I, II t., Vilnius: Tiamata, 2009.
  4. Ilgevičienė A. Akmenų knyga arba žingsnis į platesnį suvokimą, IV t., Vilnius: Tiamata, 2018.
  5. Ilgevičienė A. Antropoteosofinės astrologijos paskaitos.
  6. Pottenger R., Michelse Neil. R. The American Ephemeris for the 21st Century, 2000-2050 at Midnight, Starcrafts LLC, 2010.