Kokius mineralus nešioti pagal 2021 metų astrologines aktualijas

Straipsnių ciklas, I dalis

Straipsnio autorės: astromineralogės
Violeta Skinderienė, Rasa Terbetienė

balionai
www.unsplash.com

Šis straipsnių ciklas skirtas supažindinti skaitytoją, kuriuos mineralus tiktų nešioti 2021 metais. Tai nėra išsami metų astrologinių įvykių analizė, tačiau labiau supažindinimas su tendencijomis, kad būtų aiškiau, kodėl rekomenduojami vieni ar kiti mineralai. Primename, kad dėl individualaus mineralų parinkimo arba esant sudėtingoms situacijoms reikėtų kreiptis į šios srities specialistą.

Kuo ypatingi 2021 metai?

Kiekvieni metai turi savo pagrindines temas, kurias lemia tam tikri astrologiniai įvykiai.

2021-aisiais vienas tokių – išreikštas Vandenio ženklas, kuriuo visus metus keliaus Jupiteris ir Saturnas. Šios planetos Vandenyje susijungė 2021 metų išvakarėse (pikas 2020 m. gruodžio 21 d.) ir tokioje pozicijoje išliks iki kovo mėnesio. Jupiterio ir Saturno jungtis vyksta kas 20 metų įvairiuose Zodiako ženkluose, būtent Vandenyje paskutinį kartą ji buvo 1405 m. Tuo metu vykstantys procesai, atsirandančios galimybės ir atliekami darbai labai svarbūs ateičiai ir yra nukreipti į žmonijos evoliuciją. Taigi, šių planetų jungtis Vandenyje vyksta labai retai ir turi didelę reikšmę tiek kolektyviniams procesams, tiek kiekvieno žmogaus gyvenimui. Tai laikas, kai susitinka Karmos nulemtos galimybės ir Dharmos galimos dovanos. Kas ryžtasi prisiimti atsakomybę, turi galimybę greičiau augti, atpažinti ir panaudoti savo atsineštus sugebėjimus. Galbūt kam nors tai gali būti pasiūlymas imtis veiklos, kuri ateityje pasitarnautų žmonių gerovei ir savo paties sielos evoliucijai. Kai kam gali susiklostyti aplinkybės įgyvendinti tai, apie ką seniai svajojo, bet vis nesiryždavo arba nedrįsdavo net pagalvoti, kad sugebės… Kai kas gali suprasti, kad nebepajėgia gyventi taip, kaip gyveno iki šiol, ir pradėti kurti savo gyvenimą tokį, kokio pats norėtų.

kuncitas
Kuncitas. Nuotrauka K. Bratkausko

Šiuo atveju mineralus reikėtų rinktis pagal atsiveriančių sugebėjimų specifiką ir situacijų intensyvumą. Tačiau kelis galima būtų įvardyti kaip tinkamus daugeliui žmonių.

Vienas tokių – daug kam žinomas ametistas. Šis akmuo įkvepia drąsiems, tačiau adekvatiems pokyčiams, išlaikant blaivų protą ir teisingą realybės pojūtį. Ramina mentalinę įtampą, padeda apsispręsti kilus abejonėms, lengvina paleidimą to, kas trukdo pokyčiams.

Rodonitas gali padėti atskleisti užslėptus sugebėjimus, atsinaujinti nebijant jokių praradimų, kurie galimi tam, kad į gyvenimą būtų įsileistos naujovės.

Tiems, kurie nusprendžia savo gyvenimą kurti iš naujo arba padeda tai daryti kitiems, naudinga nešioti kuncitą, kuris vertingas kelyje link savo Paskirties suvokimo.

morganitas
Morganitas. Nuotrauka K. Bratkausko

Kaip ir visi berilų grupės mineralai, morganitas padeda išgirsti savo sielą, suteikia įkvėpimo Gėriui, tikrumui, sąžiningumui, taip pat padeda nesusireikšminti.

Ką reiškia išreikštas Vandenis?

Viena pagrindinių šio ženklo temų – kolektyviškumas. Vadinasi, 2021 metais ypač naudinga kolektyvinė veikla. Liaudies išmintis sako: „Vienas lauke – ne karys.“ Bendradarbiavimas kolektyve, panaudojant savo sugebėjimus, padeda kiekvienam asmeniškai greičiau evoliucionuoti.

Tai palankus laikas pokyčiams ir inovacijoms, galimybės naujai plėtrai ir augimui profesinėje veikloje ir įvairaus pobūdžio kolektyvuose. Pasinaudosite jomis ar ne, tai – Jūsų Pasirinkimas. Tikėtina, kad palaikymo sulauks ir ateitį turės darbai, skirti žmonių gerovei. Gali išryškėti polinkis į originalumą, išradingumą, nepriklausomybės siekį. Itin aktuali taps laisvės tema. Tačiau Vandenio valdovas Saturnas primins apie atsakomybės, kantrybės, nuoseklumo, sistemingumo ir kuklumo svarbą.

Priimti naujas Vandenio energijas, išlyginti ir harmonizuoti jų apytaką gali padėti distenas (kianitas), mažinantis krūvį nervų sistemai. Vykstant intensyviems pokyčiams, patartina nešioti sugilitą, kuris padeda įveikti krizes, ramina su tuo susijusias baimes, nerimą dėl nežinomybės. Šis mineralas taip pat padeda keisti požiūrį ir neprisirišti prie praeities. Žmonėms, pasiaukojančiai dirbantiems dėl kitų, galima nešioti safyrą (jo nerekomenduojame pradedantiesiems dėl galimo šalutinio poveikio). Šis mineralas suteiks vedimą, stiprybės, skatins ištikimybę pasirinktiems idealams.

Su laisvės ir atsakomybės derme susijęs kitas svarbus astrologinis įvykis, formuosiantis 2021 m. aktualijas, – Vandenio valdovų Saturno, dabar, kaip minėta, esančio Vandenyje, ir Urano, esančio Jautyje, kvadratūra. Šio aspekto raiškai būdingi kraštutinumai, aštrus naujovių ir laisvės poreikis. Tendencija mestis į kraštutinumus pasirenkant tarp sena ir nauja, materialių poreikių ir dvasinių vertybių, įpročių ir naujų idėjų, įprasto gyvenimo būdo ir naujovių. Taigi, reikėtų mokytis tas prieštaras suderinti.

Šiame procese labai vertingas čaroitas, kuris padeda suderinti prieštaringus dalykus, kartu suteikia ryžto ir spontaniškumo, mažina įtampą ir perdėtą rūpestį, taip pat skatina svarbių sprendimų priėmimą, ramina miegą.

Celestinas (aqua aura) suteikia stabilumo, tačiau skatina prie nieko neprisirišti. Tiems, kurie jaučiasi nereikalingi, vieniši, skatina pozityvų požiūrį. Daugeliui gerai žinomi dūminis ir rožinis kvarcai, turintys greitą poveikį, tiktų greitam streso sumažinimui.

Šis laikas reikalaus peržiūrėti savo vertybes, požiūrį ir įsitikinimus. Galimos aštrios, galbūt net ekstremalios situacijos, keliančios įtampą, reikalaujančios kitaip mąstyti, ieškoti naujų problemų sprendimo būdų. Įtampa gali tapti varomąja jėga veikti ir keistis. Ją mažins jau minėtas sugilitas.

Sugilitas. Nuotrauka K. Bratkausko

Gali kilti daug idėjų, tačiau tendencija neapgalvoti, kaip jas įgyvendinti, ir apsunkintas jų realizavimas.

Gali aštriai iškilti supratimo, kas yra laisvė, klausimas ir atsirasti su tuo susijusios painiavos bei manipuliacijų. Kai kam laisvė gali asocijuotis su taisyklių, apribojimų ir atsakomybės nebuvimu – tai iškreipta laisvės samprata. Kai kam šis metas – tai laisvinimasis nuo savo ydų ir prisirišimų. Skambūs laisvės šūkiai gali slėpti anaiptol kitokias užmačias ir interesus, ypač jeigu deklaruojama laisvė be atsakomybės arba minimali atsakomybė.

Gali padidėti nesaugumo pojūtis, nerimas, baimė dėl ateities nežinomybės. Šiuo atveju tiktų minėtieji celestinas, sugilitas arba čaroitas. Pagal antropoteosofinę pasaulėžiūrą, saugumas, stabilumas ir pagrindo po kojomis jutimas priklauso nuo sąmonės lygmens. Žmogui, save suprantančiam kaip Aš kūnas, stabilumo ir saugumo pojūtį suteikia materiali gerovė (materialūs turtai, užtikrintos pajamos ir kt.) ir dėl to patiriamas komfortas. Viso to netekus, netenkama saugumo pojūčio. Aš jaučiantysis sampratos žmogui stabilumą ir saugumą užtikrina maloni aplinka ir geri santykiai, suteikiantys teigiamų emocijų, todėl stabilumas ir saugumas priklauso nuo aplinkos, santykių kokybės ir emocinių išgyvenimų. Aš mąstantysis etape esančiajam stabilumas ir saugumo pojūtis susijęs su jo įsitikinimais, nuostatomis ir mąstymo modeliais. Toks žmogus praranda saugumą, kai išryškėja jo poelgių ir turimų nuostatų neatitikimas. Aš siela lygmens žmogui saugumo pojūtis susijęs su amžinosiomis vertybėmis, todėl šiuo periodu jis tik stiprėja.

Programiniai Mėnulio mazgai (Rahu ir Ketu), 2020 m. gegužę įėję į Dvynių – Šaulio ženklus, liks juose visus šiuos metus, taigi, ir toliau aktualios šios Zodiako ženklų ašies temos. Ką tai reiškia? Bus svarbu susikalbėti, aiškiai perduoti informaciją, užsiimti intelektine veikla, taip pat spręsti eismo klausimus. Kai kam gali kilti sunkumų bendraujant, gali būti sudėtinga teisingai suprasti kitą žmogų ar bet kokią informaciją. Gali padaugėti bendravimo ir intelektinės veiklos, kurie sukeltų perkrovą ir įtampą. Kai kas gali naujai atrasti ir įvertinti bendravimą. Laikas reikalauja mokytis priimti informaciją, jos neiškreipti, nesiblaškyti, suprasti kitą ir jį priimti, įsiklausyti ir mokytis pasakyti taip, kad kitas suprastų. Tai šių metų gairės, kurios taps ypač aktualios antrąjį pusmetį.

PIRMASIS METŲ KETVIRTIS (SAUSIS – KOVAS)

Apžvelkime detaliau pirmojo 2021 metų ketvirčio astrologinius įvykius ir kokius mineralus šiuo laikotarpiu būtų naudingiausia nešioti.

Minėtą Saturno ir Urano kvadratūrą užaštrina su Uranu susijungęs Juodasis Mėnulis (Lilit). Intensyviausias poveikis – iki 2021 metų kovo pradžios. Tai vertybių gryninimosi laikas, per kurį gali išryškėti prisirišimai, įsisenėję mąstymo modeliai, trukdantys evoliucionuoti. Tai gali dar labiau padidinti įtampą viduje ir aplinkoje, „širšių lizdą galvoje“, supainioti vertybes, sustiprinti prisirišimus (sunku skirtis su tuo, kas turima). Šiuo periodu galima tendencija problemas matyti kituose, bet ne savyje. Galimi netikėtumai, susiję su finansiniais klausimais. Gali sutrikti vidinis ritmas, kai metamasi į kraštutinumus. Vieniems tai – perdėto darbo krūvio periodas, kitiems – darbo jėgų paralyžiavimo laikas ir polinkis užsisėdėti, užsibūti komforto zonoje. Kita vertus, tai galimybė stabtelėti ir skirti laiką gilesniems apmąstymams apie savo vertybes ir prioritetus, pasirenkant, kuriomis vertybėmis – dvasinėmis ar materialinėmis – bus vadovaujamasi.

Gali pasireikšti nepaaiškinama nuotaikų kaita, sutrikti miegas. Šiuo laikotarpiu reikėtų vengti neapgalvotų sprendimų, rasti būdų atsipalaiduoti ir saugoti savo nervų sistemą.

chrizoprazas
Chrizoprazas. Nuotrauka K. Bratkausko

Įveikiant sunkumus galėtų padėti antistresinį poveikį turintys mineralai: žaliasis avantiūrinas, rožinis kvarcas, ametistas, chrizoprazas, dūminis kvarcas. Galima nešioti bet kurio iš šių mineralų pakabutį, karolius ar apyrankę arba laikyti pasirinktą mineralą savo aplinkoje (ją valys ir harmonizuos).

Grįžti į savo ritmą padeda chrizokola. Šis mineralas ramina mintis, stabilizuoja nuotaikas, mažina pyktį ir nervinę įtampą, stiprina nervų sistemą. Tai akmuo, padedantis pastebėti savo šablonines reakcijas ir pamatyti save iš šalies. Rekomenduojama nešioti pakabutį arba karolius.

Siekiant greitai stabilizuoti vidines būsenas tiktų vario rutuliukai (metalas). Juos reikėtų palaikyti delnuose, ilgesniam nešiojimui galima rinktis vario papuošalus.

Tiems, kurie yra pasiryžę pamatyti savo kaukių mimikas ir giliau pažvelgti į motyvus, gali pagelbėti opalai. Jeigu iki šiol neteko nešioti opalų, rekomenduotume pradėti nuo rausvųjų arba žalsvųjų Andų opalų, padedančių atskirti tikra nuo netikra savyje ir situacijose.

Sausį ir vasarį Neptūno, esančio Žuvyse, kvadratūra su Rahu ir Ketu ašimi Dvyniuose – Šaulyje gali sukelti iracionalių baimių, nerimą, psichikos problemų, taip pat iliuzinį, neadekvatų savęs ir kitų matymą, nerealius lūkesčius santykiuose, kolektyvuose ir su tuo susijusius nusivylimus. Gali atsirasti arba padidėti poreikis vartoti sąmonės būseną keičiančias haliucinogenines medžiagas, alkoholį. Vieniems gali paūmėti savigaila ir aukos kompleksas, kitiems – tai galimybė naujai atrasti ir patirti pasiaukojimo prasmę. Gali kilti abejonių, susijusių su tikėjimu Dievu ir Gėriu. Kita vertus, šio aspekto sukelti neigiami veiksniai nurodo priežastis, kurios trukdo atsiverti vidinei šviesai.

Suakmenėjęs medis ypač tiktų tiems, kuriems sunku tvarkytis su materija. Šis akmuo sustiprina žemės elementą (stichiją) žmoguje. Jis naudingas ir emocingiems, jautriems, sunkiai besivaldantiems žmonėms, suteikia saugumo pojūtį ir įžemina.

Dar vienas mineralas, įžeminantis ir stabilizuojantis emocijas, – šerlas. Jis ramina iracionalias baimes, nuima įtampą ir pašalina stresą, padeda atkurti dvasios ir materijos pusiausvyrą, skatina logiką ir racionalumą, discipliną, ištvermę ir kantrybę, taip pat padeda adekvačiau suvokti aplinką ir išlaikyti vidinę ašį. Suakmenėjusio medžio arba šerlo apyrankę tinka nešioti ant rankos arba kojos, akmenukus galima dėti po padais nakčiai.

Žaliasis kalcitas naudingas tada, kai per daug mąstoma apie praeitį arba ateitį. Šis mineralas skatina būti čia ir dabar, taip pat padeda išlaikyti dvasinio augimo nuoseklumą ir pasitikėti savimi.

Dūminis kvarcas. Nuotrauka K. Bratkausko

Nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d. Merkurijus keliaus Vandenio ženklu retrogradine kryptimi. Tokia pozicija skatina originalumą, išradingumą, kyla daugiau idėjų, tačiau gali būti sunkiau reikšti mintis, ką nors suprasti. Galimos problemos asmeniniuose ir dalykiniuose santykiuose, daugiau nesusikalbėjimo. Taigi, perduodant informaciją reikėtų perklausti, ar kitas žmogus teisingai Jus suprato, ir nenustebti, jeigu jis būtų supratęs kitaip. Sunkiau atsiverti santykiui, būdingas pojūtis, kad tavęs nesupranta, todėl gali norėtis pasislėpti, tačiau šiuo atveju vienatvė tik pagilintų problemą.

Gali prireikti daugiau pastangų siekiant susikoncentruoti, susikaupti, išlaikyti atidumą ir nuoseklumą, nuraminti mentalinę įtampą, įveikti neigiamas mintis, todėl naudinga daugiau dėmesio skirti koncentracijos pratimams. Tendencija išryškėti tiesioginiam arba užslėptam egoizmui, kuris pasireiškia nesiskaitymu ir nepagarba kitiems, laikant juos mažiau suprantančiais. Galimas puikavimasis žiniomis, subjektyvus situacijos matymas, demagogija įrodinėjant savo tiesą, kandumas, kategoriškumas.

Mintis raminti padėtų ametistas (žr. ankstesnį aprašymą).

Vertėtų atkreipti dėmesį į fluoritą, kuris įveda tvarką mintyse, tada atsiranda daugiau aiškumo situacijose ir gyvenime. Šis mineralas ramina protą, o rimstant protui, rimsta ir emocijos, taip pat padeda reikšti jausmus ir mintis, priimti savarankiškus sprendimus, greičiau įsisavinti informaciją ir mokytis.

Patiriant vidinę prieštarą, pasireiškiančią bendraujant, ypač naudingas amazonitas. Šis akmuo padeda nesiblaškant spręsti tarpusavio santykių problemas ir konfliktus. Naudingas apėmus liūdesiui, mokantis priimti kitus žmones tokius, kokie jie yra.

Opalas. Nuotrauka K. Bratkausko

Šaulyje esanti Selena (nuo 2020 m. gruodžio 15 d. iki 2021 m. liepos 13 d.) nurodo, kas gali padėti įveikti šio laikotarpio iššūkius. Ypač vertinga daugiau laiko skirti mokymuisi, studijoms, filosofinės ir dvasinės literatūros skaitymui, įvairių filosofijų ir religijų pažinimui. Visa tai padeda plėsti akiratį ir keisti požiūrį. Svarbu nepamiršti švaros (fizinės, emocinės, mentalinės) reikalavimų, daugiau laiko skirti maldai ir dvasinėms praktikoms.

Budinti savyje Gėrį skatina berilų grupės mineralai. Vienas jų – morganitas (žr. ankstesnį aprašymą).

„Jokie baisiausi įvykiai, jokie kataklizmai,
jokios skaudžiausios netektys negali būti Blogiu laikomi,
jeigu giliau į save ir sielą paskatina pažvelgti.“

Astrėja. Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis. T. 3. Vilnius: Tiamata, 2016, p. 770.

Literatūra

 1. M. Gienger. Die Steinheilkunde. Neue Erde GmbH, 1995.
 2. M. Gienger. Gydomųjų akmenų vaistinė, Vilnius: Astėja, 2007.
 3. A. Ilgevičienė. Raktas į akmenų karalystę I. Kuo gali padėti akmuo? Vilnius: Tiamata, 2009.
 4. A. Ilgevičienė. Raktas į akmenų karalystę II. Populiariausi mineralai. Vilnius: Tiamata, 2009.
 5. A. Ilgevičienė. Antropoteosofinės astrologijos paskaitos.
 6. R. Pottenger, Neil. R. Michelsen. The American Ephemeris for the 21 th Century, 2000–2050 at Midnight, Starcrafts LLC, 2010.

Nuovargis, pervargimas ir perdegimo sindromas: kuo mums gali padėti mineralai?

Straipsnio autorės: gydytoja Jurga Baikauskienė ir
astromineralogė Violeta Skinderienė

Kas priveda prie nuovargio arba pervargimo?

Šiuolaikinis gyvenimo tempas, gyvenimas didmiesčiuose, transporto kamščiai, sumažėjęs fizinis ir padidėjęs protinis aktyvumas, kasdienis stresas, atsakomybių gausa ir aukšti reikalavimai darbe ir asmeniniame gyvenime verčia mus kentėti nuo nuovargio, pervargimo ar perdegimo sindromo.

Gal tai per dideli reikalavimai sau ar noras visiems būti geram, tikslo siekimas bet kokiomis aplinkybėmis, noras būti geriausiu, per didelė atsakomybė, gal tai polinkis leisti kitiems peržengti mūsų ribas, o gal savo organizmo poreikių nepaisymas?

Ką reikėtų žinoti, kad laiku pastebėtume savo kūno nuovargį, o juolab pervargimą, ir galėtume sau padėti?

Šiame straipsnyje kalbėsime, kaip juos atpažinti ir kaip galime sau padėti. Pagalba gali būti ir gyvenimo būdo keitimas, ir mineralai – viena iš sveikatinimo priemonių, galinti padėti atstatyti jėgas ir pusiausvyrą. O tiems, kurie ieškos gilesnių priežasčių, kodėl patiria nuovargį ar pervargimą, mineralai padės atrasti šio negalavimo ištakas, suteiks jėgų ir valios keistis, kad būtų kitaip.

Kas yra nuovargis ir kas yra pervargimas?

Remiantis „Lietuvių žodynu“ n u o v a r g i s yra fiziologinis, laikinasis darbingumo ir organizmo funkcinių galimybių sumažėjimas po sunkaus ar įtempto darbo. Nuovargis – tai sudėtingas fiziologinis procesas, kuris apima visas organizmo sistemas, bet daugiausia centrinę nervų sistemą. Yra trys nuovargio rūšys:

 1. Fiziologinis nuovargis, kai ilgai dirbant sutrinka žmogaus fiziologinės funkcijos.
 2. Psichologinis nuovargis, kai pavargimas jaučiamas subjektyviai.
 3. Gamybinis nuovargis, kai mažėja darbo našumas, intensyvumas, blogėja darbo kokybė.

Kokybiškai pailsėjus, atstačius darbo ir poilsio režimą, nuovargis praeina.

P e r v a r g i m a s – ryškesnis darbingumo ir darbo našumo sumažėjimas. Labiausiai nukenčia CNS (centrinė nervų sistema): skauda galvą, juntamas bendras silpnumas, pablogėja atmintis, sutrinka miegas, netenkama apetito, sumažėja organizmo atsparumas įvairiems kenksmingiems aplinkos veiksniams, gali atsirasti širdies ir virškinimo organų sutrikimų, sutrikti menstruacinis ciklas, sumažėti lytinė funkcija. Yra keturi pervargimo laipsniai: prasidedantis, lengvas, aiškus, sunkus.

Kuo skiriasi nuovargis nuo pervargimo – kaip juos atpažinti?

Pervargimas nuo nuovargio skiriasi tuo, kad nuovargis, nesistengiant jo panaikinti, virsta pervargimu, taigi – pervargimas ir yra nuolatinis nuovargis, nors žmogus ir pakankamai išsimiega, be to, sumažėja fizinė ir dvasinė žmogaus galia, žmogus būna prislėgtas, blogos nuotaikos. Pervargimui reikia ilgesnio poilsio, medikamentinių priemonių ar net reabilitacijos.

Jeigu pailsėjus sveikatos sutrikimai dingsta, bet grįžus įtampai vėl jaučiame bet kokį pakartotinį simptomą – tai ženklas, kad reikia arba ilgesnio poilsio, arba keisti požiūrį į darbą ir gyvenimą.

Naujausioje medicininėje literatūroje nuovargis apibūdinamas kaip subjektyvus silpnumo pojūtis, pablogėjusi atmintis, emocinis labilumas, sunkesnė koncentracija, mieguistumas ar nekontroliuojamas miego poreikis. Gali būti vienas simptomas arba simptomų kombinacija. Šie simptomai gali būti atskiri ar kartu su kitais lokalizuotais simptomais.

Nuovargis yra skirstomas:

 • Ūmus nuovargis – trunka iki 1mėn., dažnai susijęs su virusinėmis infekcijomis, patiriamu stresu darbe ar asmeniniame gyvenime.
 • Poūmis nuovargis – trunka nuo 1 iki 6 mėnesių.
 • Lėtinis nuovargis – trunka ilgiau nei 6 mėnesiai.

Poūmis ir lėtinis nuovargis yra susijęs su lėtine medicinine ar psichologine būsena, vartojamų medikamentų toksiškumu. Poūmio ir lėtinio nuovargio atveju reikalinga gydytojo konsultacija ir tyrimų atlikimas.

Nuovargiu, pervargimu skundžiasi apie 21-33% į pirminę sveikatos priežiūrą besikreipiančių suaugusių žmonių. Daugiau kreipiasi moterys negu vyrai ( JAV, Didžiosios Britanijos duomenys, 2019 m.).

Moterys namuose, šeimoje, darbe turi labai daug atsakomybių. Kasdienis rūpestis vaikais, naujų įgūdžių lavinimas darbe, rūpinimasis pagyvenusiais tėvais, transporto kamščiai, nuolatinis skubėjimas, nevisavertė mityba, laiko sau stoka lemia, kad jos pervargsta dažniau. Dažnai susidaro situacijos, kai gyvenama ne savo ritmu – taip netenka pusiausvyros tos organizmo sistemos, kurios labiausiai reaguoja į stresą – sutrinka miegas, širdies ir kraujagyslių sistema, hormoninė sistema.

Kas yra „perdegimas“?

Kalbant medicinos terminais, jis yra vadinamas perdegimo sindromu.

Tai yra emocinio, psichinio ir fizinio išsekimo būsena, atsiradusi dėl ilgalaikio darbe kylančio streso poveikio. Dažniausiai pasireiškia vadovaujantiems, dideles atsakomybes turintiems darbuotojams, mokytojams, medikams, socialiniams darbuotojams ir visiems kitiems, kurių darbas susijęs su lėtinėmis, ilgai trunkančiomis problemomis. Pagal įvairias apklausas 70% medikų jaučiasi perdegę.

Žinomi ir mūsų išbandyti mineralai, galintys padėti pajutus nuovargio, pervargimo ar net „perdegimo“ požymius

NUOVARGIO POŽYMIAI: silpnumo pojūtis, sunkesnė koncentracija, emocinis stabilumas, miego sutrikimai, galimi fiziologinių funkcijų sutrikimai. Požymiai atsiranda po fizinio ar psichologinio perkrūvio, virusinės infekcijos persirgimo. Trunka iki 1 mėnesio.

Rekomenduojami mineralai

Piritas

Piritas* padeda sužadinti gyvybingumą. Greitai suaktyvina ir mobilizuoja, stiprina eterinį kūną, sustiprinamos ir visos organizmo gyvybinės jėgos, didėja visokeriopas atsparumas. Padeda esant psichologiniam, energiniam nuovargiui (kai būnama ten, kur daug žmonių, dirbama su ligoniais), padeda atgauti jėgas po ligos ar įtampos.

Rodochrozitas

Rodochrozitas* taip pat veikia greitai, per trumpą laiką. Pagyvina ir stimuliuoja. Ūmių migrenos priepuolių atveju skausmui mažinti 10-30 min. dedamas po pakauškauliu. Pasak M. Giengerio, psichologine prasme rodochrozitas padeda atpažinti savo poreikius ir juos įgyvendinti. Tačiau atkreipiame dėmesį, jog šis mineralas kelia spaudimą.

Almandinas

Raudonieji granatai* – piropas, almandinas – „kai jaučiatės pavargęs ir silpnas, padės mobilizuoti rezervus ir drauge pažadinti organizmo regeneracijos procesus.“ (Gydomųjų akmenų vaistinė, M. Giengeris)

* Minėti mineralai yra skirti suaktyvinti gyvybines jėgas ir jų poveikis yra greitas, galima sakyti, vietoj double espresso kavos puodelio.

Šie akmenys gali labai padėti įtemptų periodų metu, kai tenka daug dirbti ir mažai miegoti. Jų nereikėtų naudoti per ilgai, miego ir poilsio trūkumą kompensuojant mineralų poveikiu. Kadangi iš principo akmens poveikis grindžiamas ne „meilės, sėkmės, jėgų ar bet ko kito suteikimu“, o aktyvina mūsų pačių turimus resursus, šiuo atveju – gyvybinių jėgų – rezervus, per greitai šiuos rezervus išeikvojus, nuovargis gali pasireikšti dar didesniu jėgų trūkumu.

Nešiojimas: apyrankė (moterims ant dešinės, vyrams – ant kairės rankos), karoliai, pakabutis.

Atsipalaidavimui: rožinis kvarcas, gintaras, ametistas.

PERVARGIMO POŽYMIAI: tokie pat, kaip ir nuovargio, trunka nuo 1 mėn. iki 6 mėn. Lokalizuoti nusiskundimai tampa labiau pastebimi. Reikėtų apsilankyti pas gydytoją, atlikti tyrimus, kad galima būtų koreguoti tai, kas yra pakitę (dažnai būna geležies ar vitamino D trūkumas), atmesti kitus galimus susirgimus.

Jei pervargimas trunka ilgiau negu 6 mėnesius – tai jau lėtinis nuovargis, būtinas apsilankymas pas gydytoją ir visapusiškas sveikatos patikrinimas.

Pervargimui būdinga:

 1. Atminties pablogėjimas. Suprastėjusi atmintis – tik viena iš organizmo reakcijų į per didelį stresą. Tačiau dažnai gyvename didžiuliu tempu ir nepastebime organizmo rodomų ženklų.
 2. Žaizdų gijimo sulėtėjimas, imuniteto nusilpimas.
 3. Menstruacinio ciklo sutrikimai. Gali vėluoti mėnesinės, varginti priešmenstruacinis sindromas, sustiprėti perimenopauzės simptomai.
 4. Virškinamojo trakto veiklos sutrikimas. Dėl streso gali pakisti virškinamojo trakto sekrecija, sulėtėti ar pagreitėti maisto virškinimas – tai gali sukelti refliuksą, pykinimą, vidurių užkietėjimą ar viduriavimą. Kai nerimas paveikia virškinimo procesą, gali pakisti žarnyno mikrobiota. Įvairių bakterijų buvimas ar nebuvimas gali turėti įtakos imuninės sistemos stiprumui, kūno svoriui ir net nuotaikai.
 5. Odos niežulys.
 6. Keisti, košmariški sapnai.
 7. „Savaitgalinis“ galvos skausmas. Migrena gali prasidėti po to, kai baigiasi stresas, o ne streso metu. Tai gali pasireikšti dėl staigaus kortizolio sumažėjimo.

Rekomenduojami mineralai:

Nefritas

Nefritas** – stiprina fizinį ir eterinį kūnus, stiprina inkstų veiklą. Inkstams, pagal kinų tradiciją, priskiriama labai svarbi funkcija – gyvybinės energijos resursų paskirstymas organizme. Ieškantiems gilesnių negalavimo priežasčių – padės pamatyti savo mąstymo modelius ir poelgius, susijusius su neteisingu savo vidinės jėgos ir psichinės energijos supratimu. Ypač gerai tiems, kuriems nukrito „paskutinis lašas“, kurie pasijuto akligatvyje, o tai reiškia, jog būtinas keitimasis. Tokiu atveju, nefritas padeda padaryti pauzę, atsiriboti, pabūti vienatvėje ir viską apmąstyti.

Nešiojimas: apyrankė, karoliai, pakabutis. Galima gerti nefrito vandenį (tiek, kiek norisi; aptakus slyvos dydžio akmuo vienam litrui vandens).

Diumortieritas

Diumortieritas** – „take it easy“ akmuo, skatina pozityvų požiūrį ir optimizmą. Padeda išsikalbėti po stresinių situacijų ar, apskritai, uždariems žmonėms. Ramina nervų sistemą, nervinio pobūdžio galvos skausmus bei polinkį sureikšminti problemas.

Nešiojimas: apyrankė, karoliai, pakabutis.

Rožinis kvarcas

Rožinis kvarcas** – vienas iš meilės akmenų, padedantis… pamilti save. Šiame kontekste tai reiškia leisti sau pailsėti ir nesijausti dėl to kaltam, atsipalaiduoti ir nepersidirbti. Leisti skirti laiko ir dėmesio sau. Puikus akmuo esant nemigai. Tokiu atveju, reikėtų turėti šio akmens Jūsų miegamajame, šalia lovos arba po pagalve.

Nešiojimas: apyrankė, karoliai, pakabutis. Galima gerti rožinio kvarco vandenį (tiek, kiek norisi; aptakus slyvos dydžio akmuo vienam litrui vandens).

Apatitas

Apatitas** atpalaiduoja, padeda pamatyti perdėtą atsakomybės jausmą, kylantį iš noro daryti gerai, o gal net preciziškai. Dažnai perdėtą atsakomybės jausmą sukelia dideli reikalavimai „reikia padaryti tą, reikia padaryti aną, reikia, reikia…“, kurie nurodo į pasąmoningą „nemeilę sau“, tokiu būdu kompensuojamą „meilės nusipelnymu“. Apatitas būna įvairių spalvų, tad pasirinkite Jums patinkančią – visos tiktų.

Gintaras

Gintaro** poveikis taip pat raminantis ir atpalaiduojantis. Ypač tinka tada, kai prasideda atostogos, o Jūs vis dar negalite pamiršti darbo reikalų.

Nešiojimas: apyrankė, karoliai, pakabutis. Galima gerti gintaro vandenį (tiek, kiek norisi; aptakus slyvos dydžio akmuo vienam litrui vandens).

Ametistas

Ametistas** – akmuo nr.1, kai jaučiama įtampa arba skausmas galvoje, dėl pervargimo suprastėja atmintis. Jis padeda koncentruotis, gerina ir skatina minčių aiškumą. Tai savotiška „minčių šluota“, kai galvoje yra sujauktis. Ieškantiems gilesnių negalavimo priežasčių primename, kad ametistas yra pokyčių šauklys, padedantis keistis pačiam ir drąsiai pasitikti pokyčius savo gyvenime.

Nešiojimas: apyrankė, karoliai, pakabutis. Galima gerti ametisto kvarco vandenį (tiek, kiek norisi; aptakus slyvos dydžio akmuo vienam litrui vandens).

Chrizokola

Chrizokola** – padeda atstatyti savo natūralų ritmą po įvairaus pobūdžio perkrovų. Ramina nervingumą ir susierzinimą. Padeda išlaikyti blaivų protą, kai vienu metu užgriūva daug dalykų. Tinka tais atvejais, kai yra polinkis per daug apsiimti – „ai, pavešiu…“. Nešiojant šį mineralą patartina stebėti savo kvėpavimą, kuris tiesiogiai susijęs su Jūsų vidiniu ritmu.

Nešiojimas: apyrankė, karoliai, pakabutis.
Dėmesio! Šis mineralas į vandenį nededamas dėl jame esančio vario.

Rutilo kvarcas

Rutilo kvarcas** pirmiausia tinka tiems, kurie ryžtasi keistis suprasdami, kad problemos priežastys yra juose pačiuose. Taigi – padeda keisti mąstymą, paleisti tai, ko negali paleisti, laisvina baimę keistis. Naudingas esant nuovargiui, pervargimui, ypač kai reikia permąstyti gyvenimą ir keisti jame tai, kas privedė prie pervargimo. Pačiame rutile Titano – 59,94%! (regeneracijai, tai vienas stipriausių metalų).

** Šie mineralai neveikia žaibiškai, juos reikia ilgiau panešioti, kad vyktų reikalingi pokyčiai.

PERDEGIMO SINDROMUI būdinga:

 1. Energijos trūkumas ir išsekimas.
 2. Tai, kas buvo įdomu, pasidaro nebeįdomu, jaučiamas cinizmas, negatyvumas, susijęs su darbu.
 3. Mažėja profesinis efektyvumas.

Rekomenduojami mineralai: ametistas (išjudins iš sąstingio ir galimo abejingumo), citrinas, geltonasis kalcitas (optimizmui ir situacijų suvirškinimui, savirealizacijai), ametrinas, diumortieritas, chrizokola.

Geltonasis kalcitas

Kokie yra kiti nusilpusio organizmo stiprinimo būdai?

Margaritos Volovnikienės nuotrauka

Būtina įvesti darbo ir poilsio, dienos ir nakties, miego ir būdravimo, valgymo režimus. Pastebėta, kad organizmas greičiau išsenka, jei miegoti einama po 23 val., taip pat dirbant ar mokantis naktį. Rekomenduojama 8 valandas dirbti, 8 valandas miegoti, o 8 valandas skirti poilsiui, šeimai, hobiui, pasiruošti miegui ir darbui. Reikėtų atskirti darbo valandas nuo poilsio valandų ir organizuoti viską taip, kad tuo metu, kai dirbame – neužsiimame jokiais kitais darbais, o kai ilsimės – netikriname darbinio elektroninio pašto, nevažiuojame į ofisą ir t. t.

Taip pat reikia grūdintis. Tai gali būti mėgstama veikla gryname ore, šviesos terapija, odos nervinių galūnėlių stimuliavimas, taikant masažą, akupunktūrą, kontrastinį dušą, trynimą šiurkščiu rankšluosčiu, vaikščiojimą basomis sode, prie jūros.

Svarbu reguliari, tinkama mityba – šviežias, su gera energija gamintas maistas, pakankamas kiekis vaisių ir daržovių.

Mėgstama veikla, kūryba, bendravimas su artimaisiais, draugais gali sumažinti per dieną susikaupusį stresą.

Svarbu neužspausti savo išgyvenimų, kalbėtis apie tai, ieškant išeičių iš susidariusių situacijų.
Mažas, saugus, dozuotas stresas organizmą užgrūdina ir kelia imunitetą (pvz., kontrastinis dušas), tačiau ilgalaikis poveikis alina. Kai organizmas nebegali ir nebeturi iš ko kompensuoti sutrikimų, prasideda negrįžtami procesai. Dažniausiai – tai širdies kraujagyslių sistemos sutrikimai, kurie gali baigtis net mirtimi.

***
Apibendrindami priminsime, o gal ir pasikartosime, jog šiuo kontekstu mineralai – svarbi savipagalbos priemonė, padedanti ne tik susitvarkyti su iškilusiais sunkumais, patiriant nuovargį ar pervargimą, bet ir keisti mąstymą iš esmės, perkainoti savo gyvenimo prioritetus ir vertybes.

Šaltiniai

Angelitas – įsiklausymas į save ir kitus

Straipsnio autorė Rasa Terbetienė

Mineralų terapeutų draugijos tyrėjų grupė, tyrinėjusi angelito poveikį žmogaus fiziniam kūnui, emocijoms, protui ir dvasiniams potyriams, šiame straipsnyje dalinasi savo patyrimais ir atradimais. Mineralų tyrinėtojai aptiko daugialypį, daugiaplanį šio mineralo poveikį žmogui, kuris, kaip ir galima numanyti iš akmens pavadinimo, gali veikti nenuspėjamai ir paslaptingai.

Angelitas – tai anhidrito rūšis. Taip vadinamas pusiau skaidrus šviesiai melsvos, melsvai pilkšvos spalvos anhidritas, randamas Peru.

Angelitas (nuotraukos šaltinis: www.mindat.org)

Kitos anhidrito rūšys gali būti bespalvės, baltos, violetinės-rausvos, pilkos ar net purpurinės spalvos. Anhidritas – tai sulfatų klasės mineralas, chemiškai sudarytas iš kalcio sulfato CaSO4., o jo kietumas pagal Moso skalę – 3,5. Pavadinimas kildinamas iš graikiško žodžio „anhydrous“, kuris reiškia „neturintis vandens“. Anhidritui reaguojant su vandeniu, susidaro gipsas (CaSO4·2H2O). Dėl savo panašumo į gipsą, anhidritas naudojamas ir kaip statybinė medžiaga.

Anhidritas (nuotraukos šaltinis: www.mindat.org)

Reikia pastebėti, kad anhidrito randama ir Lietuvoje. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Lietuvos žemės gelmėse, netoli Kauno esančiame Pagirių gipso ir anhidrito telkinyje aptikta 119 mln. m3 labai gryno (CaSO4 kiekis 97-98 %) anhidrito. Tai milžiniški aukštos kokybės ištekliai, kuriuos panaudojus, atsivertų galimybės naujai ūkio šakai Lietuvoje, todėl planuojama anhidritą naudoti chemijos, statybinių medžiagų pramonėje.

Žmogaus fiziniame kūne, kaip pastebėjo mineralą nešioję tyrėjai, angelitas gali sukelti laikiną gerklės skausmą, kuris nukreipia žvilgsnį į bendravimo ir saviraiškos per žodį temą. Gerklė, kaip rašoma dvasinės krypties literatūroje, susijusi su penkta čakra, dar vadinama komunikacijos centru. Šis centras atsakingas už gebėjimą palaikyti darnius santykius ir harmoningai bendrauti. Angelitas išryškina šios temos problematiką, suteikdamas galimybę žmogui dar kartą peržiūrėti bendravimo ir santykių kokybę. Jis skatina išsakyti tai, kas dėl vienų ar kitų priežasčių liko neišsakyta. Bendraujant jis padeda aiškiai išsakyti norimą mintį ir jausti atsakomybę už žodį, o santykiuose – skatina empatiją ir toleranciją, gebant įsiklausyti ir suprasti kitą.

Nuolat nerimstantiems ir vis skubantiems šis mineralas padeda sulėtinti gyvenimo tempą, nurimti, stabtelėti, aiškiau pamatyti situacijas ir priimti sprendimus. Angelitas ramina ir stabilizuoja emocijas bei išsiblaškymą, suteikia saugumo ir pasitikėjimo pojūtį. Padeda išlaikyti tvarką, švarą ir skaidrumą mintyse bei žodžiuose. Protui suteikia aiškumo, nuramina mintis.

Angelitas (nuotraukos šaltinis www.mindat.org)

Siekiantiems save pažinti angelitas gali padėti įsiklausyti į savo vidų ir geriau išgirsti save, pakeldamas žmogų virš kasdienių rutininių darbų link aukštesnių poreikių ir idealų, todėl yra tinkamas naudoti maldose ir meditacijose. Jis skatina dėmesingumą, pastabumą, padedantį lavinti savistabą, taip reikalingą savęs pažinimo kelyje.

Dvasios ieškojimuose angelitas gali padėti pamatyti ženklus ir pajusti nematomą vedimą. Jis sustiprina telepatinius sugebėjimus, intuiciją ir gebėjimą girdėti įvairias karalystes, padėdamas pasijusti Visatos dalele. Su savo negatyvu dirbančiam dvasios ieškotojui angelitas padeda atpažinti užslėptas ydas ir jas objektyviai įvertinti, todėl yra puikus pagalbininkas tam, kuris nori adekvačiai pamatyti save.

Kaip ir kiekvienas mineralas, greta teigiamo ir naudingo poveikio, angelitas gali sukelti ir pašalinių reakcijų. Mineralą nešioję tyrėjai pastebėjo padidėjusį verksmingumą ir polinkį susitapatinti su kitais žmonėmis.

Turint omenyje bendrus pastebėjimus, reikia nepamiršti, kad mineralai veikia ir „kalba“ taip, kaip juos nešiojantysis geba suprasti. Skaitytojui, kuris nuspręs susipažinti su šiuo mineralu, linkime išdrįsti atsiverti ir leistis į angelito sąmonės siūlomą savęs įsiklausymo ir naujo santykio į šalia esančius žmones kelionę.

Šaltiniai:

 1. A. Ilgevičienė. Akmenų knyga, arba Žvilgsnis į platesnį suvokimą, I tomas. Vilnius: Gamta, 2005, p. 219
 2. Шуман Вальтер. Мир камня. Горные породы и минералы. Москва: Мир, 1986, p. 32, 116
 3. https://www.gjmagma.lt/lt/publikacijos-ir-pranesimai-lt/publikacijos-lt/9-malkteias?fbclid=IwAR1k_atFOdVuJrTNhS3-F6WlNSKDyxr6kn8ABSJ7aoZNEN_OQb1ODM_d7VE
 4. https://www.mindat.org/min-232.html https://www.mindat.org/min-234.htm
 5. Mineralų terapeutų tyrėjų grupės atlikto tyrimo medžiaga

„Mokslininkė apie mineralus: akmenys yra gyvi, reikia tik mokėti prakalbinti“

Interviu autorė – žurnalistė Virginija Rimkuvienė.
Publikacija žurnale „Moteris“, 2016 08‘ numeris.
Publikacija internete: 2018 m. spalio 2 d., nuoroda.

Akmenų įvairovė stulbinanti: kalnų masyvai, lauko rieduliai, prabangiose koljė blykčiojantys deimantai, karūnose spindintys safyrai ir rubinai… Milijonus metų jie nebyliai stebi pasaulį ir atrodo jam visiškai abejingi. Tai – klaidingas įspūdis. Pasak litoterapeutės Agnės Vilkoicaitės, akmenys yra gyvi. Reikia tik mokėti prakalbinti.

Viena vertus, sunku įsivaizduoti ką nors apčiuopiamesnio už akmenį. Kita vertus, pagrįsti jo poveikį žmogui kur kas sunkiau, nei, tarkim, augalų gydomąsias savybes. Mokslas, tiriantis akmenų cheminę sudėtį, susidarymą, struktūrą ir kitus konkrečius dalykus, vadinamas mineralogija. Kaip mineralogė neretai pristatoma ir Agnė Vilkoicaitė, bet tai nėra visai tikslu. Jos domėjimosi sritis – litoterapija, moteris gilinasi į mokslu neužčiuopiamą akmenų poveikį žmogaus sveikatai ar netgi likimui.


Asmeninio albumo nuotr.

Agnė yra mokslininkė – 8-erius metus Lietuvoje, Švedijoje studijavo mikrobiologiją ir molekulinę biologiją, tad puikiai supranta žmonių norą bet kokį reiškinį grįsti racionaliais argumentais. „Iš dalies tai įmanoma. Juk kiekvieno akmens cheminė sudėtis, kristalinė struktūra yra savitos, – sako ji. – Tai pripažįsta ir fizikai, ir chemikai. Tarkim, gintaro poveikis grindžiamas jame esančia gintaro rūgštimi. Ličio turintys akmenys palankiai veikia nervų sistemą. Vis dėlto ieškoti tik akmenų, kaip kad gydomųjų augalų, veikliųjų medžiagų, būtų labai ribota. Norint išsiaiškinti jų tiesioginį poveikį, tektų trinti į miltelius (kaip kad neretai daroma su gintaru) ir vartoti. Tik vargu, ar rezultatai būtų geresni. Kartais – netgi priešingai, nes kai kurie akmenys yra toksiški. Be to, gaila visus mineralus suvalgyti, juk pirminės formos nepraradęs akmuo galėtų pasitarnauti daugeliui žmonių.“ Litoterapeutų žinios apie mineralų poveikį paremtos ne moksline analize, o empirine patirtimi. O ši, pasak jau 10 metų su akmenimis dirbančios Agnės, akivaizdžiai rodo, kad mineralai veikia. „Mane vis dar stulbina, kad žmonės net nežinodami, kokį mineralą laiko rankoje, nepaprastai tiksliai apibūdina jo siunčiamą žinutę, pajunta jį veikiant konkrečias kūno sritis“, – sako ji.

  

Žingsnis po žingsnio

Pirmoji asmeninė Agnės pažintis su mineralų pasauliu buvo gana ekstremali. „Aš pradėjau nuo heliotropo, – sako ji. – Tai galingas mineralas, naudojamas išminčių, magų ir alchemikų, vadinamas dvasios kario akmeniu, tikras valios ir jėgos koncentratas. O aš tiesiog perskaičiau, kad heliotropas tinka Avinams, be to, stiprina kraują, tad nudrožiau tiesiai į Astromineralogijos centrą. Tuo metu centre darbavosi (beje, dirba ir iki šiol) labai patyręs šios srities specialistas Rimvydas. „Tikrai norite heliotropo?“ – pasiteiravo abejodamas. „Taip! – atšoviau aš. – Netgi penkių – ketinu verti apyrankę.“ Jis atsiduso ir pasiūlė rinktis. Užsimoviau šią apyrankę ir jau pirmą dieną pamaniau, kad nuneš stogą. Pykino, skaudėjo galvą, kamavo baisus nerimas, gyvenimas atrodė nemielas… Buvau per silpna suvaldyti heliotropo jėgą. Vis dėlto naudos iš jo irgi buvo – parodė, kad akmenys išties veikia. Dabar jį užsidedu tik ypatingomis progomis.“ A. Vilkoicaitė sako, kad stipriai veikiantiems akmenims reikia subręsti – antraip jie taps šautuvu vaiko rankose. Deja, rinkdamiesi juos pagal grožį arba brangumą, apie tai negalvojame. Paprastai galingiausiai veikia būtent juvelyriniams dirbiniams gaminti naudojami akmenys: deimantai, smaragdai, rubinai, safyrai ir kiti brangakmeniai. „Kuo akmuo skaidresnis, švaresnis, tuo didesnės švaros reikalauja iš savo šeimininko. Valomasi neretai labai skausmingai – per sunkius išbandymus, netektis, ligas. Ne kiekvienas pajėgia tai atlaikyti“, – sako A. Vilkoicaitė. Galbūt todėl garsiausių pasaulio brangakmenių istorijos aplaistytos krauju, neapsiėjo be mirčių, išdavysčių ir kitokių nelaimių…

Norintiesiems pajusti šių kristalų jėgą litoterapeutė siūlo pradėti nuo žemesnės kokybės ne tokių švarių matinių akmenų arba uolienų, kuriose yra jų priemaišų. Tiesa, jei akmenys yra dovanoti – mylimo žmogaus ar dar geriau Mokytojo, jie turi meilės apsaugą, tad šalutinių reiškinių tikimybė mažesnė. Stiprių akmenų poveikį A. Vilkoicaitė lygina su kitomis aktyviomis sąmonės keitimo praktikomis, kai pasitelkiamas hiperaktyvus kvėpavimas ar haliucinogeniniai augalai. „Dabar tai labai madinga, žmonės visa galva neria į dvasinius ieškojimus, daugėja energijos „narkomanų“ – jie laksto iš vienos praktikos į kitą, ieško dvasinių mokytojų, nuolat lanko šventyklas, nes patys pasigaminti energijos nemoka. O medikai stebisi gausėjančiais psichiniais sutrikimais, – perspėja ji. – Taip žadinti sąmonę yra prievarta. Kartais sukrėtimo išties reikia, bet dažniausiai jo nereikia ar netgi pavojinga. Man priimtiniau, kai vystomasi pamažu, pokyčiams pribręstama natūraliai. Laikausi principo, kad svarbiausia – nepakenkti, žiūriu, ar šalutiniai reiškiniai nenusveria galimos naudos. Dėl to man ir patinka dirbti su akmenimis. Tinkamai juos parinkus, žmogus auga ir tobulėja pamažu ir pats.“

  

Iš žemės ir dangaus

Jei norite, kad akmuo padėtų, reikia pripažinti, kad jis yra gyvas. „Terapija įmanoma tuomet, kai susitinka aktyvi, nerami žmogaus ir rami, išmintinga akmens sąmonė, – sako A. Vilkoicaitė. – Aurą fotografuojantys žmonės pastebėjo įdomų reiškinį – vienas pats akmuo spinduliuoja vos vos, bet kai tik į rankas jį paima žmogus, matyti akivaizdūs abiejų aurų pokyčiai.“ Akmenys yra tarsi motinos Žemės smegenys, tad labiausiai veikia mentalinį žmogaus kūną, jo minčių lauką. Aišku, užkabina ir fizinį bei astralinį (jausmų, emocijų) laukus. Dalis mineralų veikia ir dar aukštesnius bei subtilesnius dvasinius žmogaus kūnus.

Akmens poveikis priklauso nuo daugybės dalykų – jo sudėties, struktūros, spalvos, radimvietės. Tarkim, magminiai, žemės plutos lūžiuose randami mineralai labai tinka žmonėms, išgyvenantiems permainas ar krizes. Suakmenėjimai – medžių, gyvūnų ar sakų – padeda įgyti tvirtybės, juose sutelkta Žemės jėga. Beje, šie dariniai prie akmenų priskiriami tik simboliškai, mat yra ne mineralinės, o organinės kilmės. Gintaras – tai suakmenėję sakai, fosilijos – suakmenėję gyvūnai. Iš kosmoso atklydę meteoritai padeda suprasti savo dangiškąją prigimtį ir yra skirti itin stipriems žmonės, gebantiems peržengti sąmonės ribas. Net ir paprasti lauko akmenys sugeria vietos, kurioje guli, energiją, tad parsivežtieji iš šventų ar širdžiai mielų vietų veikia teigiamai. Tiesa, svarbu, kad tai nebūtų kitam priklausantis, kitaip tariant, vogtas, akmuo.

Kitas svarbus kriterijus – akmens kristalinė struktūra, jo simetrijos ašių visuma, dar vadinama singonija. Singonijos atitinka tam tikras geometrines figūras. Tiesa, tos struktūros išoriškai dažnai nematomos ir neturi nieko bendra su papuošalo forma. Akmenų žinovai nesutaria, ar keičiantis formai (tarkim, šlifuojant kubinės struktūros akmenį iki rutuliuko) keičiasi ir mineralo savybės, bet dauguma laikosi nuomonės, kad didelės įtakos tai neturi. Svarbu, kad akmuo nebūtų lydytas, kaitintas, švitintas ar dažytas. Dažniausiai surtinkamos struktūros yra trikampis ir kubas. „Trigonas (trikampis) yra paprasčiausia struktūra. Ją turintys akmenys retai pasižymi stipriu šalutiniu poveikiu, jie padeda atrasti harmoniją, ramybę, gyvenimo džiaugsmą. Prie šios grupės priklauso visi kvarcai (rožinis, dūminis, ametistas, citrinas, kalnų krištolas), – paaiškina A. Vilkoicaitė. – Kubinės struktūros mineralai veikia protą, padeda surikiuoti mintis, gyvenimui suteikia disciplinos, aiškumo.“ Taigi padeda ne tik kai galvoje dūzgia minčių chaosas, bet ir kai linkstama į kitą kraštutinumą – dogmatizmą, kategoriškumą. „Vienas iš švelniausių šios grupės mineralų yra fluoritas. Jis yra lyg minčių sanitaras, – sako A. Vilkoicaitė. – Lazuritas, sodalitas veikia šiek tiek lėčiau, šiuos akmenis reikia panešioti ilgiau, bent porą savaičių. Sodalitas padeda susidoroti su užslėptomis nuoskaudomis, emocijomis, kurios sustabarėjusios virsta įsitikinimais.“ Sudėtingesnės struktūros akmenys naudojami ieškant savo paskirties, padeda pabudinti sielą, išgyventi lūžius. Geriausia, jei juos parenka specialistas.

Atpažinti akmenį jo nepačiupinėjus – ne visada įmanoma, bet, pasak mineralogų A.Vilkoicaitės ir Rimvydo, nuotraukoje matomi akmenys turėtų būti šie: 1) amazonitas (tikriausiai); 2) heliotropas (tikriausiai); 3) ir 6) ametistai; 4) houlitas; 5) tigro akis; 7) rodochrozitas; 8) chrizoprazas (su priemaišomis); 9) malachitas; 10) diumortieritas; 11) kalnų krištolas; 12) kaitintas ametistas (pateikiamas kaip citrinas, bet tiesą išduoda nenatūraliai ryški ir netolygiai pasiskirsčiusi spalva); 13) prenitas (tikriausiai); 14) ir 15) lazuritai (tikriausiai); 16) serpentinas
Vida Press nuotr.

Daug apie akmenį pasako ir jo spalva. Ją lemia įvairių metalų, pavyzdžiui, geležies, vario, mangano, chromo, priemaišos. Tarkim, geležies turintys mineralai (hematitas, piritas) suteikia stiprybės, vario (malachitas, chrizokola) – labai tinka moterims. Spalvos siejamos ir su tam tikra planeta bei energijos centrais. Tarkim, raudona – tai karingojo Marso spalva. Tokie akmenys (vienas stipriausių – rubinas) pažadina valią, seksualinę energiją, bet kartu ir pyktį, tad nepatyrusiems nešiotojams gali sukelti daug problemų. A. Vilkoicaitė siūlo pradėti nuo paprastesnių akmenų, tarkim, kvarcų grupės. Jų būna įvairių spalvų. Rožinis kvarcas pažadina meilę sau, bet gali kiek prislopinti energiją, tad netiks, kai reikia aktyviai veikti, skubiai apsispręsti. Šiuo atveju kur kas labiau pravers geltonos spalvos citrinas – jis padeda spręsti savirealizacijos, karjeros problemas. Violetinis ametistas, dar vadinamas blaivumo akmeniu, lemia minčių aiškumą, skaidrumą, padeda medituojant. Dūminis kvarcas veikia pasąmonines baimes, tinka patiriantiesiems didelį stresą. Skaidrusis kalnų krištolas yra universalus, jis pamaitina visus centrus švaria, šviesia energija.
Nesvarbu, kokio tikslo siekiate, būtina prisiminti – akmuo nieko negali padaryti už jus, jis tik palengvina jūsų kelią, sušvelnina smūgius, atkreipia dėmesį į spręstinas problemas. „Būna, kai pradedame nešioti vieną ar kitą akmenį, sulaukiame priešingo rezultato – tam tikros bėdos paūmėja. Nereikia to išsigąsti, – pataria A. Vilkoicaitė. – Kad išsivalytume, pirmiausia tenka pakelti visas šiukšles nuo dugno ir pripažinti, jog jos egzistuoja. Nuo ametisto ar fluorito gali iš pradžių skaudėti galvą, nes sukyla visas minčių šaršalas, o jį reikia apvalyti ir surikiuoti. Emocijas balansuojantis mėnulio akmuo gali pažadinti polinkį į dramatizmą. Opalai padeda atsirinkti, bet turime pasiruošti išgirsti ir ne itin malonią tiesą, patirti skausmingų išsiskyrimų. Svarbiausia – neskubėti ir nemesti iškart į šalį neįtikusio akmens. Išsivalymą paprastai lydi prašviesėjimas. Panašiai man buvo su chrizoprazu. Šis akmuo laikomas detoksikuojamuoju, jį nešiojant reikia gerti daug vandens. Man jis buvo tiesiog atgrasus, vos užsidėdavau, imdavo pykinti. Tik kai panešiojau jį savaitę, atskleidė savo gražiąsias puses, ėmė teikti gyvenimo džiaugsmo ir lengvumo.“

  

Kaip išsirinkti savąjį?

Žinodami, kaip veikia kiekvienas akmuo, galime rinktis pagal vadinamąją temą, atsižvelgdami į tai, kas šiuo metu aktualiausia – surikiuoti mintis, rasti tvirtybės, atrasti meilę ar sustiprinti sveikatą. Vis dėlto astromineralogai tuo neapsiriboja – jie įvertina ir kiekvieno žmogaus asmeninį horoskopą. Šis parodo, kurios sritys yra pažeistos, o kurios harmoningos. Tai šiek tiek panašu į vaistų skyrimą – kad ir kaip puikiai penicilinas naikintų bakterijas, skirdami šį vaistą jam alergiškam žmogui, pacientą ne išgydysime, o pražudysime. Rinktis akmenis vien pagal savo Zodiako ženklą A. Vilkoicaitė nepataria. „Jūsų Zodiako ženklas nurodo tik Saulės – vienos iš daugelio astrologijoje nagrinėjamų planetų padėtį horoskope. Tačiau kitos planetos būna įvairiuose Zodiako ženkluose“, – sako ji.

Paklausta, kokie mineralai padeda pritraukti priešingą lytį, litoterapeutė A. Vilkoicaitė nusišypso. „Mes nežiūrime į akmenis kaip į norų pildytojus, mineralų terapija – ne magija, o darbas su savimi, – sako ji. – Turite klausti, kaip galėtumėte pasikeisti, kad taptumėte verta gražios partnerystės. Kartais pernelyg švelnioms, nuolaidžioms ar svajingoms moterims reikia stiprinti ne vadinamąsias moteriškas, o priešingas savybes. Toms, kurios vis dėlto nori stiprinti moteriškumą, labai tinka mėnulio akmuo. Jis suteikia švelnumo, gyvenimo džiaugsmo, jautrumo ir užuojautos kitiems, stiprina intuiciją, subalansuoja emocijas, padeda išlaikyti jaunatvišką išvaizdą, sureguliuoja menstruacijų ciklus, tinka norint pastoti, nėštumo ir menopauzės metu.“ Karneolis padaro moteris žaismingesnes, viliojančias, o tai natūraliai pritraukia vyrų. Teigiama, kad, nešiojant karneolį nuolat, oda tampa jaunatviškai graži ir gaivi. Tiesa, jis pažadina itin didelį seksualumą, tad reikėtų pagalvoti, ar jums to reikia. Chrizokola rekomenduojama vyriškoms moterims, padeda joms susijungti su Žeme, pajusti savo natūralų ritmą, iš jo išsimušame ir pernelyg skubėdamos. Malachitas mažina menstruacijų skausmus, skatina meilę sau ir kitiems, kūrybingumą, padeda įsisąmoninti slepiamus jausmus ir norus. Idealu, jei ieškodami savojo akmens, galime pasikonsultuoti su specialistais. Jie taiko įvairius būdus – individualius pokalbius, apdėjimą akmenimis.

Jei neturite laiko ar noro eiti pas specialistą, A. Vilkoicaitė siūlo labiau pasikliauti ne bendraisiais aprašymais ar Zodiako ženklais, o savo intuicija. Kad neblaškytų informacijos gausa, galite akmenį rinktis užmerktomis akimis. „Palaikykite jį rankoje, mintyse paklauskite, ką galėtumėte kartu nuveikti. Tiesa, būna, kai žmonėms trūksta energijos, jie griebia pernelyg stiprius akmenis – granatus, piritus, hematitus. Šių nereikėtų nešioti ilgą laiką, vis leiskite pailsėti. Su įsigytu akmeniu siūlau pabūti bent mėnesį. Stebėti, užrašyti pojūčius. Akmenį reikia pažinti, negalima mėtytis nuo vieno prie kito“, – sako A. Vilkoicaitė.

  

Kaip naudoti?

Idealiausia akmenis nešioti prie kūno, ties labiausiai susijusiu energijos centru. Tarkim, ametistas medituojant neretai kabinamas ant kaktos, mat padeda susitelkti, atveria vadinamąją trečiąją akį. Melsvasis chalcedonas yra komunikacijos centro akmuo, jis turėtų kabėti ties kaklo duobute ar kiek žemiau. Jis labai tinka, kai tenka daug bendrauti, vesti seminarus, paskaitas, be to, mažina gerklės skausmus. Širdies centro akmenys nuleidžiami į krūtinės vidurį. Reguliuojantieji vaisingumą, mažinantieji menstruacijų skausmus kabinami žemiau bambos, užvėrus juos ant liemenį juosiančios virvutės. Prireikus aptakios formos akmenėlį prie reikiamos kūno vietos galima priklijuoti pleistru. Skaidresni, švaresni, protą veikiantys akmenys paprastai kabinami ant viršutinės kūno dalies, segami į ausis, drumstesni, tamsesni – ant apatinės dalies, ant kojos. Rankos puikiai tinka visiems akmenims. Tik reikia atsiminti, kad moterų laimingoji ranka yra kairė, o vyrų – dešinė. Stipresnius akmenis rekomenduojama pradėti nešioti ant nelaimingosios rankos. Svarbu, kad akmens aptaisas žiede nebūtų uždaru dugnu, akmuo turi liesti odą. Ne visus mineralus galima pragręžti, tad galite juos įdėti į drobinį maišelį ir šį kabinti ant virvutės. „Dažnai akmenys dėvimi poromis. Tarkim, kalnų krištolas kartu su bet kuriuo kitu akmenėliu subalansuoja, normuoja pastarojo poveikį“, – teigia A. Vilkoicaitė. Akmenis galima ne tik nešioti, bet ir laikyti ant stalo ar po pagalve, sutelkti į juos dėmesį medituojant, pagulėti apdėjus jais kūną ar jų rate. Populiaru gerti mineralų vandenį. Tiesa, ne visus akmenis galima nardinti į vandenį, mat trapesniems tai sukels eroziją, be to, gali apkalkėti.

Akmenų terapija neretai užsiimame to nenutuokdami – kai pajūryje apsikasame smėliu ar renkame patikusius akmenėlius, kai vaikštome po juos basi ar maudomės jūroje – druska turi didelės valomosios jėgos. Ir net jei po kojomis akmenų nejaučiame, vaikštant basomis, jie mus veikia. Mat didžioji Lietuvos dalis (išskyrus Žemaitiją) yra įsikūrusi ant anhidrito (arba angelito) kristalinio pamato, o šis akmuo turi labai stiprią apsaugą bei skatina ryšį su dvasios pasauliais. Dėl to kai kurie mineralogai mūsų šalį net vadina palaiminta.

  

Patarimai

Litoterapeutė Agnė Vilkoicaitė
Kaip prižiūrėti? Prie kūno palaikytą akmenį reikia nuplauti tekančiu šaltu vandeniu. Labai gerai valo ir druskos tirpalas. Jei negalima plauti, palaikykite ant ametisto arba kalnų krištolo drūzos arba įdėtą į drobinį maišelį ir apkastą druska. Šią paskui išpilkite, antrą kartą nenaudokite.

Kaip pakrauti? Daugumą akmenų geriausiai pakrauna pilnaties ir tekančios saulės šviesa, palaikykite joje bent kartą per mėnesį. Jei yra galimybė, išneškite į gamtą, sodą, kad galėtų pabūti gaubiami natūralių stichijų, tada jie akivaizdžiai atsigauna.

Kaip atskirti tikrą nuo netikro? Deja, tai įkandama ne visiems. Geriausia kreiptis į Lietuvos prabavimo rūmus arba pirkti tik patikrintose vietose. Ypač daug padirbinių pasitaiko karoliukų vėrimo salonuose ar mugėse. Vienas dažniausiai padirbinėjamų yra turkis. Juvelyriniai dirbiniai iš tikro turkio daromi retai, mat šis mineralas yra vos kietesnis už kreidą. Jis gali būti kietinamas dervomis arba klijuojamas iš šlifuojant atlikusių turkio miltelių, bet dažniau sutinkame iš magnezito ar netgi plastmasės gaminamus padirbinius. Kalnų krištolas kartais švitinamas radioaktyviaisiais spinduliais, kad patamsėtų iki dūminio kvarco ar net moriono juodos spalvos, tad pigiai internetu galite atsisiųsti ne pagalbininką, o radiacijos šaltinį arba grūdinto stiklo niekutį. Citrinas niekada nebūna karamelės geltonumo. Jei toks yra, vadinasi, – kaitintas. Agatai dažnai dažomi. Jei šis akmuo švyti keliomis spalvomis, veikiausiai yra dažytas. Taip mėgstama paryškinti ir rožinio kvarco spalvą.

Apie mineralų terapeutų, astrologų ir visų konsultantų, vienaip ar kitaip veikiančių kitų žmonių mąstymą, o juolab juos vedančių, karminę atsakomybę

Audronė Ilgevičienė

„Akmenų knygos“ III tome (p. 35–37) aiškinta, kad mineralų terapija – kompleksinė specialybė, todėl jai pašaukimas reikalingas, lygiai kaip jis reikalingas astrologui, nes abiem atvejais tuose darbuose rasite daug sielovados elementų. Tai reiškia, kad iš tiesų visos profesijos ir užsiėmimai, kuriuose yra sielovados elementų, reikalauja didžiulės atsakomybės už tariamus ir rašomus žodžius, nes sunki karminė atsakomybė gresia sielas, kurios kreipiasi, supainiojus ar suklaidinus. Todėl antropoteosofijoje apie nuolatinį darbą su savimi ir atsakomybę už savo veiksmus, jų motyvus, žodžius ir mintis primenama. Todėl jos ir nemėgsta visi manipuliatoriai Sąmoningumo, Meilės ir Išsilaisvinimo Idėjomis, tą atsakomybę atmetantys. Neturėtumėte pamiršti, kad daugelis iš jų šitaip elgiasi ir kalba, nes neturi sielos arba ją yra iškeitę į žemiškąją šlovę ar turtą, todėl savų nematomų šeimininkų yra vedami. Štai tokie žmonės ir išniekino šventąją astrologiją bei visus sakralinius mokymus, nes nesugebėdami jų gylio ir Esmės suvokti juos visus suprimityvino iki grubių būrimų ir ištrauktų iš konteksto detalių pavertimo esme. Įvairiose ezoterinėse, tiksliau – egzoterinėse ir dvasinėmis vadinamose mokyklose bei kursuose pramokę parapsichologinių triukų, įgiję paviršutiniškų astrologinių, numerologinių, astromineraloginių ir kitokių žinių, savo tikrųjų galimybių ir silpnybių nepažįstantys, dažniausiai savo pajėgumus pervertinantys žmonės, kartais net turintys psichikos problemų, imasi gydyti, mokyti ir vesti kitus žmones. Apie įvairias dabarties manipuliacijas ir kitus opius klausimus bus rašoma Astrėjos knygoje „Atsakymai į antropoteosofo klausimus“. Dabar sakome tik tai, kad karminė atsakomybė neaplenkia ir neaplenks nė vieno, ypač tų, kurie supranta, ką daro ir kodėl. Tačiau patys žmonės turėtų mąstyti gavę pasiūlymą dėl žaibiško pagijimo, karmos išvalymo, pakylėjimo, prijungimo prie aukščiausiųjų kanalų, greito vibracijų pakėlimo ir panašių dalykų. Nors kiek mąstantis žmogus supranta, kad visa tai – tik paslaugos pardavimo rinkodara, kur pardavėjui mažiausiai rūpi pats žmogus, nepriklausomai nuo to, kaip jis gražiai kalbėtų. Daug gražių žodžių galite dabar išgirsti, tačiau nereikia pamiršti liaudies patarlės, kad tuščias puodas garsiausiai skamba. Todėl geras mineralų terapeutas, astrologas, ateities psichologas, kaip ir mokytojas, gydytojas ar bet kuris žmogaus mąstysenai įtaką darantis žmogus, pirmiausia save patį objektyviai vertinti turėtų, savo silpnybes žinoti ir su jomis dirbti. Neadekvačiai aukštai dėl savo puikybės save, savo sugebėjimus įvertinęs, savo dalyko poveikį pervertinęs žmogus negalės giliau padėti pacientui. Nereikia pamiršti, kad tik perėjus II Kosminio Pašventimo vartus Meilė 51 procentu užpildo širdį, o puikybės lieka 49 procentai, vadinasi, žmogus mato puikybę ir sugeba ją kontroliuoti. Iki I Kosminio Pašventimo, kaip kažkada buvo Mokytojų pasakyta, teigti, kad žmogus turi puikybės, tai reiškia sakyti, kad jis kvėpuoja. Vadinasi, jos turi visi, nes mažai yra II Kosminio Pašventimo vartus perėjusiųjų, tačiau individualiai ir labai skirtingai ji reiškiasi. Puikybės veikimas tiesiogiai priklauso nuo objektyvumo sau, realiai vertinant savo jėgas ir trūkumus, sistemingai dirbant su visu vidiniu turiniu, neieškant blogio ir jo priežasčių kituose žmonės, o matant visa tai savyje. Puikybės veikimas priklauso ir nuo šviesiosios bei tamsiosios paties žmogaus pusių koeficiento bei jo paties pasirinkimo – tarnauti vienai pusei ar kitai, įrodant tą pasirinkimą kasdienėse situacijose, taip pat tikrųjų to pasirinkimo motyvų žinojimo. Paties žmogaus vidinė kokybė labai priklauso nuo jo atsakomybės kokybės: atsakingas žmogus su savimi dirba, o neatsakingas – atsakomybę atmeta teigdamas, kad ji varžo jo laisvę. Yra neatsakingų žmonių, kurie kitus dirbti ragina, bet patys įsitikinę, kad yra švarūs, o gal net beveik nušvitę, todėl jiems vidinis darbas nebeaktualus.

Ametisto kristalas. Nuotrauka: K.Bratkausko

Todėl visų tų profesijų, kurios daro kitiems žmonės įtaką, atstovams Pašaukimas reikalingas. Pašaukimas be meilės žmogui ir savo darbui neįmanomas. Tai reiškia, kad žmonių nemylintis specialistas negali būti laikomas pašauktuoju, nors techniškai gal ir labai gerai arba gerai savo darbą atlieka.

Daugelis žmonių supranta, kad Pašaukimas būtinas dvasininkui, kad jis reikalingas mokytojui ir gydytojui. Tačiau, mielieji, jis lygiai taip pat būtinas tam, kuris užsiima astrologija, mineralų terapija, fitoterapija, psichoterapija ir kitais panašiais dalykais. Jis būtinas rašytojui, poetui, filosofui ir bet kurios srities pionieriui. Pašaukimu sekantis žmogus dirba savo darbą, nes negali jo nedaryti. Tas darbas suteikia jo gyvenimui didžiulę prasmę. Tai yra ir jo laimė ir savotiškas prakeiksmas, nes dėl jo jis gali atsisakyti daug ko ar net visko. Tas darbas yra jo Tarnystė, kurioje jis randa Tikrumą, išmoksta atskirti tikra nuo netikra savyje, kituose žmonėse ir aplinkoje. Tas darbas padeda jam suvokti Laiko, skirto Žemėje sieloms, neįkainojamą vertę, ir, žinoma, atsakomybę už jį. Todėl jis nebenori tuščių santykių, kalbų apie nieką. Bendraminčiai tampa tokio žmogaus šeima, jeigu savo giminėje jis tokių nesuranda. Jis savo sielą pradeda girdėti ir sąžiningai jos prašymus vykdyti. Štai toks savos srities profesionalas yra neįkainojamas, nes jo žodžiai ir patarimai ne tik žmogaus protą, bet ir jo sielą gali pasiekti ir giliai įstrigti. Savo Pašaukimu sekantis žmogus dirba vienodai gerai ir tada, kai gauna didelį atlygį, ir kai mažą ar negauna jokio. Jis nepiktnaudžiauja pacientais ir laikosi darbo su žmonėmis etikos taisyklių, net jeigu jos jam ir nėra surašytos.

Tai reiškia, kad savo Pašaukimu sekantis žmogus supranta didžiulę atsakomybę už savo veiklą ir tariamus žodžius, todėl linkęs kalbėti mažiau, o ne daugiau. Jis jokiu būdu nekalba apie tai, į ką nėra įsigilinęs arba apie ką žino tik fragmentiškai. Jeigu ko nors nežino ar nėra dėl to tikras, jis žmogų pas kitus specialistus siunčia, visažiniu neapsimeta, jo prarasti nebijo. Puiki yra konsiliumų praktika, kada įvairūs specialistai sunkius atvejus kartu aptaria. Tam, kuris dirba širdimi, jokie darbo etikos kodeksai nereikalingi, nes Pašauktojo širdis Aukštųjų pasaulių garbės kodeksą žino ir pagal jį stengiasi gyventi.

Deja, mažai yra Pašauktųjų, daugiau tų, kurie jau minėtose specialybėse patogią ir, jų manymu, saugią bei patikimą savirealizaciją randa. Prastas specialistas nemyli savo darbo ir žmonių, todėl dirba atmestinai. Jiems visiems būtini parašyti ir užtvirtinti kodeksai, apibrėžiantys, ką tinka daryti, o ko daryti negalima, nes jų uždarytos širdys Garbės kodekso nežino ir negali suprasti tų, kurie jo laikosi.

Tai reiškia, kad visose aptartose srityse, kaip ir bet kuriose kitose profesijose, rasite žymiai daugiau verslininkų, kurių dalis profesionaliau dirba, o dalis tik gero profesionalo įvaizdį susikuria. Dar kita jų dalis žmonėmis naudojasi, kol pajėgia, prieš gerai dirbančiuosius kovoja, juos menkina arba profesionalų idėjas ir net darbo metodus plagijuoja. Verslas dvasinėse sferose besielių yra sugalvotas. Besieliai plagijuoja kitų darbus, mintis, idėjas ir pateikia jas kaip savas, įvelka į viliojantį drabužį, dažnai neatpažįstamai iškreipia jų esmę. Jie – puikūs aktoriai, turintys psichologinių sugebėjimų, mokantys veikti kitus. Jie imasi visko, kas pelninga ir ką gali suvartoti, negalvodami apie pasekmes ateityje. Taip yra, nes jie nusiteikę, kad karmos dėsnis jų neveikia, todėl ir atsakomybės už savo veiklą ir tariamus bei rašomus žodžius nejaučia, kaip ir, žinoma, už kitų sielų supainiojimą. Yra sielų, atėjusių kitus painioti, nes tokia jų paskirtis.

Ametisto drūza. Nuotrauka: K.Bratkausko

Mineralų terapijoje, astrologijoje ir įvairiose naujosiose greitai įsisavinamose metodikose su poveikio žmogui elementais sutiksite daugybę specialistais save vadinančių žmonių, paviršutiniškai susipažinusių su tam tikrais mokymais ar metodikomis. Todėl tiek daug dabar apsišaukėlių „astrologų“, kurie lengvai prieinamais internetiniais horoskopais naudojasi, aiškina žmonių gyvenimus ar net karmos peripetijas pagal kelis ar vos vieną astrologinį vadovėlį. Tokie prisigraibo įdomybių apie karmą, žmogiškųjų problemų ar ligų priežastis ir traktuoja jas paraidžiui, nes dar negali aprėpti žmogaus astrologinių duomenų visumos. Mineralų terapijoje jie imasi dirbti su minties struktūromis, tačiau nesugeba net ištarti jų tikslių pavadinimų, nepažįsta mineralų, apie kuriuos kalba, ir pan. Paviršutiniškos žinios pateikiamos su visažinio povyza. Dažnai jie stengiasi pririšti žmogų prie savęs, kad jis vis ateitų. Tokie „specialistai“ panašūs į Medicinos fakulteto pirmakursius, kurie dar pirmosios sesijos neišlaikę įsivaizduoja, kad jau gali operuoti ligonį. Jie be jokio sąžinės graužimo imasi operuoti žmonių sielas, nors dar net fragmentiškai nesugeba įžvelgti tikrosios problemos esmės. Šitaip labiau pakenkiama negu padedama. Dar daugiau: žmogus supainiojamas, užuot padėjus jam susigaudyti pirmiausia savyje, o tada ir vykstančiuose procesuose. Pragaištis nepasirinkusioms sieloms, kada tokie lengvabūdžiai save pervertinantys žmonės tampa „guru“, karminės atsakomybės už savo sielą, jeigu ją dar turi, ir kitų sielas nejausdami. Tokie „guru“ iš rimtų mokymų jiems naudingus fragmentus ištraukę, atmetę tai, kas jiems nepatinka, surogatą sukuria, įtaigos metodikas, hipnozes ir neurolingvistinį programavimą pasitelkę. Todėl antropoteosofija duodama, kad atskirtumėte surogatus ir manipuliacijas nuo tikrųjų dalykų. Gyvenimiškos situacijos ir Jūsų pačių pasirinkimai tą atskyrimą patikrina. Todėl jeigu pas manipuliatorių patekote, ne ką kitą kaltinkite, o ieškokite savo vidinės savybės, dėl kurios netikusį „kabliuką“ išganymu palaikėte. Tai reiškia, kad manipuliatorius kaip instrumentą atskyrimui priimkite.

Niekas, vadinasi, nei tėvai, nei draugai, nei Dvasios Vedliai ar mokytojai nebuvo, nėra ir negali būti atsakingi už suaugusio žmogaus savanoriškus sprendimus, net jeigu jų pasekmės veda tiesiai į juodąją skylę. Niekas negali padėti ar išgelbėti pagalbos nepriimančio žmogaus, nes jam neatrodo, kad jam jos reikia, arba jo puikybė neleidžia jos paprašyti.

Tai reiškia, kad nors ir ką žmogus rinktųsi, kaip jis elgtųsi, jis pats visados karmiškai atsako už savo sprendimų ir veiksmų pasekmes, nes tais sprendimais sukuria priežastį, kurios pasekmes teks anksčiau ar vėliau pasitikti. Jis ir tik jis atsako už savo ištartus net, atrodo, neapgalvotus žodžius, ypač parašytus. Jis atsako už savo sąmoningas ir net nesąmoningas mintis, nes žodžiai gimsta iš minčių, kaip ir veikiama pagal jų kokybę. Tas žmogus, kurio mintys chaotiškos, elgiasi sau pačiam nesuprantamai, kalba žodžių nesirinkdamas. Todėl nuo savo minčių atskyrimo ir kontrolės kiekvienas turėtų pradėti.

Dūminis kalnų krištolas su intarpu. Nuotrauka: K.Bratkausko

Priežasčių ir pasekmių, arba karmos, dėsnis – vienas iš kosminių dėsnių ir sakralinė taisyklė, kuri nesikeičia, nesvarbu, ką apie tai manipuliatoriai žmonių sąmone kalbėtų. Todėl joks sąmoningumo siekiantis astrologas, mineralų terapeutas, astromineralogas ar kitas su žmonių vidiniu pasauliu dirbantis specialistas, nematydamas visos žmogaus karmos grandinės, apie atskirus karmą lemiančius veiksnius neaiškins tam tikrų knygų fragmentus pasitelkęs. Jis nesistengs pasirodyti daug žinantis, todėl nekalbės to, į ką dar nėra giliau įsiskaitęs, ko dar nėra patikrinęs praktikoje. Deja, daugelis pradedančių gilintis į astrologiją žmonių mėgsta daug kalbėti apie karmą, nors dar nėra pasiruošę matyti jos paveikslo. Perspėju dėl tokių dalykų ir atsakomybės savo sielai ir žmonėms. Nėra aparatų, žmogaus karmą nustatančių, ir artimiausią tūkstantmetį vargu ar bus. Jokios virgulės, rykštelės, kūno kalbos metodikos ir panašūs dalykai negali karmos potencialo nusakyti, o tik geriausiu atveju jos fragmentus. Šitaip žodis karma tampa įvairiausių manipuliacijų objektu, todėl nevartokite jo bet kur ir bet kaip, nes viską galima visagalei karmai nurašyti, todėl nepasitikėkite tais, kurie nuolatos tą žodį linksniuoja.

Jūs mokėtės arba dar mokotės čia, tačiau supraskite, kad net jeigu žmogus baigė studijas geroje mokykloje, pas savo srities profesionalą ar net pasišventusį žmogų, tai dar nereiškia, kad jis bus geras specialistas. Daug studentų sėdi auditorijose ir klausosi dėstytojų, dar daugiau skaito knygas, bet specialistu tampama tik nuolatos tobulinantis ir dirbant, o ne svajojant apie darbą, laiko tobulinimuisi nerandant. Taisyklė paprasta: tam, kas žmogui prioritetu atrodo, jis visados laiko susiranda, o kitkam jo pritrūksta. Todėl geram specialistui jo darbas yra prioritetas, nes jis jame savo gyvenimo prasmę mato. Laimė yra studentams pas gerą specialistą mokytis, nes platesnės supratimo galimybės atsiveria. Tačiau kas iš tų galimybių, jeigu žmogus atsakomybės už savo elgesį ir žodžius nejaučia, jeigu jis save pervertina, objektyvumo savo silpnybėms neturi, jeigu jis prieš savo mokslo draugus pučiasi dėl išskirtinumo komplekso. Negali net Pašauktasis kito žmogaus pakeisti, jeigu jis pats to nenorės ir nesiims. Todėl mokslo draugai bendrus darbus dirbdami ugdosi ir santykių karmą valosi. Vėliau iš jų gali susiformuoti grupė bendraminčių, kurie svarbius klausimus kartu lyg konsiliumas aptaria. Štai tokie dalykai turi didžiulę prasmę. Savo Pašaukimą lengviau suprasti tam, kuriam tenka laimė šalia realiai dirbančio Pašauktojo atsidurti ir jam jo darbuose padėti. Deja, ir čia vieni tą Likimo dovaną tinkamai įvertina, o kitiems ji nereikšminga atrodo. Todėl vieniems atsiveria dalyko Pažinimo gyliai, o kitiems – ne. Visais laikais buvo žinoma, kad savo mokytojo negerbiantis ir nevertinantis mokinys sau kelią prie mokytojui atviro išminties šaltinio pats uždaro, su sąlyga, kad mokytojas tą prieigą turi.

Todėl tikru mineralų terapeutu gali save laikyti nuolatos besitobulinantis, su savimi dirbantis, su kolegomis darniai bendradarbiaujantis, apie septynerių metų praktinio darbo su mineralų terapija stažą turintis specialistas, o ne tas, kuris kursus baigė ar knygas paskaitė.

Akmeninis meteoritas. Nuotrauka: K.Bratkausko

Tikru astrologu gali tapti nors septynerius metus intensyviai astrologijos mokęsis, nuolatos besitobulinantis, su savimi dirbantis, praktiškai su žmonėmis nors apie septynerius metus dirbantis specialistas. Po trejų metų studijų jis yra tiktai susipažinęs su astrologija savo reikmėms ir bendram supratimui, bet konsultuoti dar neturi teisės. Praktika rodo, kad savaitiniai ar pusmetiniai, ar net metiniai astrologijos kursai arba neakivaizdinės studijos iš esmės ruošia neadekvačiai savo galimybes vertinančius žmones, iškreipiančius giliąją astrologijos prasmę. Tokius kursus baigę žmonės dirba vartotojišku lygmeniu, paversdami šventąją astrologiją būrimu. Būtent tų iškreipimų atsvarai ir buvote sukviesti į antropoteosofinės astrologijos septynerių metų kursą. Būtent dėl to ir buvo sukurta Antropoteosofinės astrologijos asociacija, sujungianti tuos, kuriems tie iškreipimai širdies skausmą sukelia, kurie nėra abejingi sakralinių mokymų darkymui.

Kaip sakyta, net ilgų kursų ar geros mokyklos baigimas nepadarys Jūsų geru specialistu, tačiau pirmai pradžiai suteiks sisteminį požiūrį ir kryptingą išsilavinimą, padedantį augti pasirinkta kryptimi, o tai vyksta tiktai praktikuojant ir dirbant. Todėl vieni tuos pačius kursus ar studijas baigę paviršutiniškai dirba, bet gali būti ir tų, kurie intensyviai dirbdami savo Pašaukimą pajunta.

Todėl dėl piktnaudžiavimo žiniomis įspėju visus, kurie mano paskaitų klausosi, knygas skaito, nes įvairiai tas žinias galima panaudoti. Jos buvo duotos tiems, kuriems jų iš tiesų reikia, todėl jie jas į širdį įsideda ir savo Keliu bei gyvenimu paverčia. Tie, kurie paviršutiniškai klausosi ir skaito, tam tikras detales užkabina, bet esmę linkę praleisti. Jie bet kuriuos mokymus savaip iškreipia ir sako, kad geriau už kitus juos supranta. Dalis iš jų elgiasi kaip visažiniai, kurie vos knygą atsivertę teigia, kad žino ir tai, ir tai, bet taiko žinias praktikoje neprofesionaliai, lyg tie pirmakursiai medikai arba jų netaiko visai. Daug tokių visažinių savęs pervertinimu dėl išskirtinumo jausmo ir viską užgožiančios ambicingos puikybės serga, todėl dar jungomis būdami kapitonais save įsivaizduoja. Todėl nuolatos apie objektyvų, vadinasi, adekvatų savęs vertinimą kalbame, kuris yra pirminis tikra nuo netikra atskyrimo pagrindas. Nusikalstama kitų sieloms, jeigu tokie neadekvatūs žmonės po kitų vidinius pasaulius naršo, nes net energiškai žmogų užteršia, užuot padėję, o ką kalbėti apie programas, kurias jiems gali įteigti.

Tai reiškia, kad bet kuris dirbantis su kitais žmonėmis specialistas sveiku gali būti laikomas tik tada, kai save objektyviai matyti ir vertinti sugeba. Jeigu jis to pats nepajėgia, plačiau matančio specialisto, kuriuo pasitiki, pagalbos vertėtų paprašyti, nes bet kurie specialistai savų krizių patiria, todėl vieni su kitais konsultuojasi, kad aiškiau problemą pamatytų. Deja, jau minėti visažiniai, ypač „guru“ komplekso turėtojai, mano, kad geriau už visus žino ir supranta, todėl negalvoja, kad jiems pagalbos reikia, arba jiems „per žema“ jos prašyti. Tokie viską mato taip, kaip karalienei Puikybei parankiau, nes būtent ji daugiausia painiavos sukelia, žmogui ant akių uždeda savus akinius, pro kuriuos jis iškreiptą vaizdą mato, jį tikru laiko.

Kalbėta, kad yra kosminė kolektyvinė sąmonė ir kosminė egoistinė sąmonė. Kosminė egoistinė sąmonė – tai kosminės salelės, lyg koks žemiškasis tvenkinys ar neištekantis niekur ežeras, į kurį įteka įvairių tai sąmonei palankių mokymų upeliukų ir upių, kurie tą ežerą ar tvenkinį maitina savo vandenimis. Tos sąmonės žmonės savo tvenkinio taisykles visiems kitiems primeta, o kosminius principus ir dėsnius neigia arba jų nepaiso. Žemėje tai sąmonei priklausantys žmonės – tai egoistiški individualistai, kitų bendrą veiklą ir darbus, o dažnai ir daug padariusius žmones menkinantys, save aukštinantys.

Kalnų krištolo ir pirito drūza. Nuotrauka: K.Bratkausko

Kosminė kolektyvinė sąmonė – tai visas kosmosas su viskuo, kas jame yra, lyg visų žemiškųjų vandenynų visuma. Jos mokymai – tai lyg upės ir upeliukai, įtekantys į jūras, susisiekiančias su vandenynu, arba patį vandenyną. Tai sąmonei priklausančios sielos dėl kitų dirbti pasirengusios, nes kuo labiau bunda, tuo aiškiau Didžiuoju Kolektyviniu Kūnu jaučiasi. Jos ieško bendraminčių kolektyvo, kuriame kartu dėl kitų dirbtų taip, kaip pasirenka. Idėja joms svarbesnė už jų pačių asmeniškumus ir poreikius bei norus. Pabudusios šios sielos kosminius įstatymus savyje veikiant pajunta ir pagal juos gyventi mokosi, šalia esantiems pavyzdžiu tampa. Tos sielos atsakomybės prasmę žino ir laikosi tvarkos, be kurios harmonija neįmanoma, nes chaosas vyrautų.

Iš čia galite suprasti, kad bet kuris Dvasios ieškantysis pagal savo egoizmo parametrus prie vienos ar kitos sąmonės mokymų linksta ir jais seka.
Antropoteosofija iš kosminės kolektyvinės sąmonės Tyrojo Dvasios Šviesos šaltinio, kuriam atstovauja ir Didieji Dvasios Šviesos Pasaulio Mokytojai su visais įvairių lygmenų savo pagalbininkais, duota, todėl yra tokia, kokią žinote, su visais švaros reikalavimais sekantiesiems, nes pats Šaltinis yra tviskanti švara. Švaros prasmės nesuprantantieji neigia švaros reikalavimus ir teigia, kad antropoteosofija yra per griežta. Esame sakę, kad kuo aukštesnė vibracija, tuo aukštesni švaros reikalavimai tiems, kurie siekia ją atitikti. Kuo žemesnės vibracijos pasauliai, tuo mažiau juose švaros, todėl ir reikalavimai jai nereikalingi. Todėl, kaip sakėme, kiekvienas pats renkasi, kur eiti ir su kuo būti, kaip ir kuo pasitikėti ar tikėti, ir savo sielai už tą pasirinkimą atsako.

Štai dėl tų visų priežasčių nuolatos kalbu ir kalbėsiu apie didelius reikalavimus tiems, kurie kitus žmones konsultuoja, nes be galo didelė yra atsakomybė už savo neadekvatų vertinimą bei kitų sielų vedimą ir sunkios yra pasekmės už jų supainiojimą ir suklaidinimą. Ne vieną gyvenimą gali tekti tai padariusiesiems su suklaidintomis sielomis susitikti arba patiems kitų suklaidinimą patirti, kad savo klaidas pamatytų ir taisytų. Kartais vien tai ir yra kurio nors gyvenimo užduotis ir prasmė. Sunki yra manipuliatoriaus kitų žmonių sąmone, rimtų mokymų iškraipytojo, plagiatoriaus karma, Juoduoju Mėnuliu Žuvyse arba XII būste pažymėta. Bėda, jeigu žmogus tokią poziciją turėdamas vėl tuo pačiu užsiima, nes tai gali reikšti užstrigimą savo manipuliacijose jų tokiomis nelaikant. Toks žmogus dabar neturėtų kitų vesti ir mokyti, o verčiau mokytis ir jam priimtiną tarnystę susirasti. Karmos atpirkimu laikytinas pasirinkimas dirbti su svetimų manipuliacijų paveiktais žmonėmis, narkomanais, alkoholikais ir visuomenės atstumtaisiais.

Specialistai, dirbantys su kitų žmonių vidaus pasauliu, dvasinio kelio taisykles ir Garbės kodeksą savo širdyje turėtų atgaivinti ir tuo vadovautis, nes širdis visus gyvuosius įstatymus žino.

Ametisto dvynukai. Nuotrauka: K.Bratkausko

Mineralų terapeutų draugija buvo sukurta tam, kad suvienytų bendraminčius bendriems tyrinėjimams, rūpintųsi jų kvalifikacijos kėlimu ir jos palaikymu, taip pat mineralų terapijos ir jos specialistų kokybe bei dirbtų šviečiamuosius darbus, susijusius su sąmoningumo sklaida, padedančia atskirti pelus nuo grūdų.
Antropoteosofijos tekstuose nuolatos kalbama apie tikra nuo netikra atskyrimą, kuris be vidinio apsivalymo, pamatant tikra ir netikra savyje, nevyksta. Tačiau net tarp laikančiųjų save antropoteosofais, o juolab prijaučiančiųjų yra daug painiavos, nes žmonės, mokydamiesi nuoširdumo, patiki manipuliatorių Sąmoningumu, Meile ir Laisve gražiais žodžiais arba užkimba už aktyvios ir drastiškos rinkodaros aštrios energijos. Įsiskaitykite į Jums duotus antropoteosofijos tekstus ir apsidairykite aplinkui, emocijas nuraminę. Širdies ramybėje manipuliaciją atpažinsite, tačiau Jūsų aštrus noras kažką greičiau už kitus gauti arba didelis emocingumas akis ir širdį rūku aptrauks, todėl net pačios ryškiausios manipuliacijos nuo tikrumo neatskirsite.
Supraskite pagaliau, kad kuo daugiau kas nors apie Sąmoningumą ar Meilę kalba, tuo mažiau jų turi, nes apie tai, kas brangu ir šventa, kalbama mažiausiai, kadangi taip tiesiog stengiamasi gyventi ir elgtis. Tik rami širdis atskiria tikrąją Sąmoningumo, Meilės ar Laisvės dvasinę vibraciją, kuri yra rami ir be galo švari, nuo sausų žodžių, kuriais manipuliuoja valdyti kitus ar iš jų pelnytis norinčiojo lūpos. Sąmoningumui, Meilei ir Laisvei nereikia reklamos, nes reklama nepadeda tos energijos pasiekti. Tam reikia tik paties žmogaus vidinio apsivalymo ir didžiulės atsakomybės už visa tai pajautos.

Todėl pabrėžiu, kad tie iš Jūsų, kurie piktnaudžiaus duotomis žiniomis savanaudiškais tikslais, netenka teisės laikyti savęs mano mokiniais tiek man Žemėje esant, tiek iš jos išėjus. Nemokiau daryti dvasinio verslo, nes pati juo neužsiimu. Mokiau dirbti su savimi, kad taptumėte sąmoningesni, ir padėti susivokti kitiems to siekiantiesiems. Žinau, kaip veikia dvasinės Idėjos, todėl pabrėžiu, kad tie, kurie visiems duodamas taisykles savanaudiškai iškreipia manydami, jog jie yra tokie didūs, kad jų jokios taisyklės neveikia, negali gauti dvasios energijos, o geriausiu atveju tiktai eterinę.

Tam, kad Idėjos švara būtų prižiūrėta, Mineralų terapeutų draugija ir Antropoteosofinės astrologijos asociacija artimiausiu metu sukurs bendrą grupę iš 3–5 žmonių, ją prižiūrinčią. Nuo kiekvieno nario egoistinių arba altruistinių paskatų viso kolektyvo bendri darbai ir jo egregoro dvasinės kokybės, kuri per antropoteosofines pažiūras veikia, išlaikymas priklauso. Visų narių darbo kokybė svarbi, tačiau toji kokybė tiesiogiai siejasi su paties žmogaus vidinės energijos kokybe, nes tie, kurie iš Idėjos jėgos norėtų mitybą gauti, savo kokybę turi palaikyti, kad reikalingą vibraciją patys savyje susikurtų ir išlaikytų.

Specialistų kokybei prižiūrėti kokybiniai narių kvalifikacijos egzaminai yra ir bus organizuojami, kaip jau kalbėta. Dvasios siekiančiųjų kolektyvai, kuriuose dvasinės vibracijos švara kiekvienas narys rūpinasi, gali tapti švaros salelėmis, kurios šalies, kurioje jie yra, žemyno ir kitų žmonių sąmoningumui svarbios. Todėl prižiūrėkite, mielieji, savo salelę ir ja rūpinkitės. Tai pirmiausia reiškia rūpinimąsi savo vidine kokybe.

Kristalas kardas. Nuotrauka: K.Bratkausko

Kažkada buvo sakyta, kad ateis laikas, kada krentantis į bedugnę žmogus tikros pagalbos rankos nematys ir nepriims, o iš bedugnės sklindančiais aidais patikės. Būtent visa tai dabar vyksta ir vyks dar mažiausiai 11 metų. Kas bus vėliau, priklausys nuo to, ko žmonija per tą laiką išmoko.

Supraskite: tada, kai savo žemiškąjį kūną sunešiosite ir į Jūsų supratimo vertą pasaulį kilsite, nieko daugiau iš Žemės neišsinešite, išskyrus savo pasiektą suvokimą. Tai reiškia, kad svarbiausias yra suvokimas, kuris be širdies atsivėrimo, vadinasi, be meilės ir nuoširdumo nepasiekiamas. Todėl darbas kitų žmonių platesniam susivokimui taip, kaip pasirenkate, pačią didžiausią vertę turi, nes yra neįkainojamas.

2018 12 06
Vilnius
Audronė Ilgevičienė